K-ryhmä suuntaa tulevaisuuteen strategisella segmentoinnilla – yhteinen kieli tukemaan asiakaskeskeisyyttä

Keskon strategian painopisteitä ovat asiakaslähtöisyys ja laatu. Strategian toimeenpanon vauhdittamiseksi K-ryhmässä nähtiin välttämättömänä luoda yhteinen kieli puhua asiakkaista. Rakensimme yhdessä K-asiakassegmentit toimialarajat ylittävän strategisen suunnittelun ja operatiivisen toiminnan työkaluiksi.

K-ruokailmiöt – vuoden 2019 ruokatrendien kartoitus

K-ryhmä halusi selvittää, millaiset ruokailmiöt ja -trendit ovat tällä hetkellä pinnalla ja mihin suuntaan kuluttajien ruokakäyttäytyminen on kehittymässä. Tutkimuksella rakennettiin kattava ja ajankohtainen kuva suomalaisten ruokakäyttäytymisestä sekä karkoitettiin siinä tapahtunutta edellisen vastaavan tutkimuksen (2017) jälkeen tapahtunutta muutosta.

Maanmittauslaitos – Asiakasymmärrys digistrategian tueksi

Maanmittauslaitos halusi ymmärtää asiakkaidensa tarpeita, toiveita sekä nykypalveluiden kipukohtia, rakentaakseen digistrategiaansa asiakaslähtöisesti. Projektin ansiosta Maanmittauslaitos sai käyttöönsä Maanmittauslaitoksen kohderyhmät tarveperusteisesti jaoteltuna sekä näkymän vaihtoehtoisista tulevaisuuden rooleista sekä uusista palvelutarpeista.