K-ryhmä suuntaa tulevaisuuteen strategisella segmentoinnilla – yhteinen kieli tukemaan asiakaskeskeisyyttä

Keskon strategian painopisteitä ovat asiakaslähtöisyys ja laatu. Strategian toimeenpanon vauhdittamiseksi K-ryhmässä nähtiin välttämättömänä luoda yhteinen kieli puhua asiakkaista. Rakensimme yhdessä K-asiakassegmentit toimialarajat ylittävän strategisen suunnittelun ja operatiivisen toiminnan työkaluiksi.