Kategoriat

Altia – Innovaatioiden tukeminen innovaatioalustan avulla

Altia – Innovaatioiden tukeminen innovaatioalustan avulla

Altia Need Wheel – Kokoava innovaatioalusta

Asiakas ja tavoite

Altialla on tahtotila luoda uusia tuotekonsepteja ja innovaatioita, jotka pohjautuvat vahvasti kuluttajien tarpeisiin, sekä paljon ymmärrystä eri tuotekategorioiden tarpeista. Tieto on kuitenkin ollut hajallaan lukuisissa eri lähteissä.

Altia halusi käyttöönsä innovaatiotoimintaa ohjaavan työkalun, joka kiteyttää inspiroivasti, helposti ja kattavasti syvällisen ymmärryksen kuluttajan tarpeista. Näin työkalu tukee suoraan innovaatioiden front end -prosessia ja tuo kuluttajien tarpeet innovaatioiden keskiöön.

Näkemys ja ratkaisu

Olennaista oli tunnistaa Altialle ja tuleville innovaatioille relevantit tarpeet ja oikea tapa saada tieto tukemaan prosessia. Kokosimme sen mitä jo tiedetään, tunnistimme aukkokohdat, rikastimme ymmärrystä ja “tulevaisuus-testasimme” sen.

Lopullinen validoitu, liiketaloudellisesti relevantti työkalu syntyi Design Sprinteissä.

Metodologiat:

 • Implementation Audit & Insight Audit sisältäen seuraavat osa-alueet:
  • Olemassa oleva tieto
  • Tiedon rikastaminen
  • Tulevaisuuden tarpeet
 • Validoitu tarveviitekehys
 • Design Sprintit

Lopputulemat

Visuaalinen ja inspiroiva Innovaatiotyökalu tukemaan innovaatioiden front end -prosessia. Mukana

 • Altia Need Wheel – Altian oma, validoitu tarveviitekehys
 • Tunnistetut liiketoiminalle relevanteimmat tarpeet ja niiden alatarpeet inspiroivasti kuvattuina sekä tarpeiden koot validoituina eri markkinoilla
 • Ohjeet ja inspiraatioesimerkit, kytkennät mm. kohderyhmäajatteluun
 • Lopputulos visualisoituna inspiroivaksi ja helpoksi käsikirjaksi sekä innostavaksi videoksi

 

”Tiedon hajanaisuus ja alhainen hyödyntämisaste on minusta yksi harmillisimmista haasteista kuluttajaymmärryksen kanssa työskennellessä. Oli upeaa huomata miten olemassa olevaa ymmärrystä hyödyntämällä ja rikastamalla syntyi uusi validi viitekehys, joka todella inspiroi ideoimaan ja kehittämään mutta myös tutustumaan kuluttajiin entistä syvällisemmin. Yhteistyö sujui erittäin joustavasti ja malli kiteytyi lopulta tosi ketterästi sprinttimuotoisena prosessina. Hienosti visualisoitua materiaalia on helppo hyödyntää ja esitellä eteenpäin.”

– Milla Sorsakivi, Altia

Lisätiedot: Tiitta Vaulos, tiitta.vaulos@franklypartners.fi, +358 50 5727859