Kategoriat

Maanmittauslaitos – Asiakasymmärrys digistrategian tueksi

Maanmittauslaitos – Asiakasymmärrys digistrategian tueksi

Asiakas ja tavoite

Maanmittauslaitos halusi ymmärtää asiakkaidensa tarpeita, toiveita sekä nykypalveluiden kipukohtia, rakentaakseen digistrategiaansa asiakaslähtöisesti. Maanmittauslaitokselle tärkeitä selvitettäviä asioita olivat mm.

  1. Palveluiden nykytila ja asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin
  2. Maanmittauslaitoksen rooli tulevaisuudessa
  3. Tulevaisuuden palvelutarpeet
  4. Maanmittauslaitoksen kohderyhmät
  5. Roadmap kehitystyölle

Näkemys ja ratkaisu

Frankly Partners haastatteli noin 30 Maanmittauslaitoksen nykyistä ja potentiaalista asiakasta ymmärryksen kartoittamiseksi sekä tulevaisuuden tarpeiden hahmottamiseksi. Sen jälkeen rakensimme yhdessä hypoteesit Maanmittauslaitoksen tulevasta roolista, kohderyhmistä ja tulevaisuuden tarpeista, joita iteroimme sekä online co-creation ryhmässä asiakkaiden että Maanmittauslaitoksen työntekijöiden kanssa.

Lopulta ymmärrys kiteytyi visuaaliseen roadmapiin,, jonka pohjalta Maanmittauslaitos jatkaa digistrategiatyötään.

Asiakaskeskeisyyden elementit

  • Maanmittauslaitoksen kohderyhmät tarveperusteisesti jaoteltuna
  • Näkymä vaihtoehtoisista tulevaisuuden rooleista sekä uusista palvelutarpeista
  • Sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta yhteen vedetyt tärkeimmät kehityssuunnat ja painotukset, joihin strategiatyössä pitää ottaa kantaa

”Frankly Partners toteutti D9 tiimin ehdotuksesta meille asiakasymmärryskartoituksen digistrategiatyömme tueksi. Toteutettu kartoitus toi meille arvokasta tietoa siitä miten asiakkaamme ja kumppanimme näkevät palvelumme ja roolimme digitaalisissa palveluketjuissa. Tehdyn analyysin pohjalta meidän on hyvä jatkaa strategiatyötämme ja digitaalisten palvelujen kehittämistä.”
– Marja Rantala, Ylijohtaja, Maanmittauslaitos

”D9 tiiminä tuemme MML:n digistrategiatyötä ja siihen tämä asiakasymmärrysvaihe toi erinomaisen lisän. Ammattimaisesti toteutettu asiakasymmärrys vahvisti yhteisiä havaintoja ja kiteytti arveluita. Yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa pystytään rakentamaan arvokkaan datan hyödyntämisen tulevaisuus.”
– Sirpa Fourastié, hankejohtaja, Valtiokonttori

 

Lisätiedot: Tiitta Vaulos, tiitta.vaulos@franklypartners.fi, +358 50 5727859