Kategoriat

Kesko – Markkinoinnin ja viestinnän prosessien audit

Kesko – Markkinoinnin ja viestinnän prosessien audit

Asiakas ja tavoite

Kesko on isossa muutoksessa kohti asiakaskeskeistä liiketoimintaa. Markkinoinnilla ja viestinnällä on keskeinen rooli tämän muutoksen läpiviennissä.

Kesko käynnisti markkinointia ja viestintää sekä niiden liiketoiminnallisia rajapintoja koskevan auditointihankkeen. Hanke koski kaikkia Keskon strategisia liiketoiminta-alueita (päivittäistavara, rakentaminen ja talotekniikka sekä auto).

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa kokonaiskuva markkinoinnin ja viestinnän prosesseista ja rakenteista asiakaskeskeisyyden näkökulmasta sekä suunnitella niiden keskeiset kehityskohdat.

Näkemys ja ratkaisu

Selvitimme kolmen liiketoiminta-alueen osalta markkinoinnin ja viestinnän rakenteiden ja prosessien nykytilan. Tunnistimme keskeiset kehityskohteet Keskon strategiseen tahtotilaan peilaten.

Metodologiat

  • Kolmen liiketoiminta-alueen koko markkinointi- ja viestintähenkilökunnan osallistaminen online-alustalla kehityskohteiden tunnistamiseen
  • Avainhenkilöiden haastatteluiden kautta syväymmärryksen rakentaminen keskeisistä kehityskohteista
  • Kompetenssikartoitus online-itsearviona
  • Strategiatyö ja desktop-analyysit nykytilan kuvaamiseksi sekä suositusten rakentamiseksi

Lopputulemat

Hankkeen tärkeimpinä lopputulemina syntyi vahva näkemys sekä konkreettiset etenemissuositukset siitä, miten organisaatio saadaan toimimaan asiakaslähtöisesti. Rakensimme kuvan prosessien ideaalitilasta sekä haasteista, jotka siihen kehittymistä estävät.

Prosesseja analysoitiin sekä kehityskohteita rakennettiin kolmivaiheisen viitekehyksen ympärille:

  1. Strategia ja asiakasymmärrys
  2. Operatiivinen tehokkuus
  3. Operatiivinen tuloksellisuus

Lisätiedot: Roope Ruotsalainen, Chief Digital Officer, [email protected] +358407355557