Kategoriat

K-Citymarket: Neuro asiakasymmärryksen syötteenä

K-Citymarket: Neuro asiakasymmärryksen syötteenä

Asiakas ja tavoite

K-Citymarketilla oli haaste. Käsissä oli tutkimuskysymys, johon eri asiakasryhmät vastaavat yhteiskunnan paineesta rationaalisesti hyvin samankaltaisesti. Totuuden hetkellä he eivät kuitenkaan toteuta sanomansa mukaista käyttäytymistä.

Halusimme selvittää tämän tutkimuskysymyksen sisällä eri tekijöiden alitajuntaiset voimasuhteet niin K-Citymarketin lojaaleissa kuin potentiaalisissa asiakkaissa.

Näkemys ja ratkaisu

Perehdyimme ensin tutkimusalueen viimeisimpiin teoreettisiin tutkimuksiin sekä löydöksiin. Tämän pohjalta teimme EEG-aivojen sähkökäyrämittauksen 30 lojaalille sekä 30 potentiaaliselle asiakkaalle. Syvensimme EEG:n tuomia löydöksiä kontekstuaalisilla syvähaastatteluilla.

Metodologiat:

  • Desktop-analyysit olemassa olevista tuoreista teoreettisista viitekehyksistä aiheen tiimoilta
  • Työpajatyöskentely löydettyjen teemojen priorisoimiseksi
  • Aivokäyrä EEG-tutkimus
  • Kontekstuaaliset syvähaastattelut K-Citymarketeissa

Lopputulemat

Lopputulemana saimme esiin eri asioiden alitajuiset painoarvot kiinnostavuuden ja paneutumisen suhteen tutkimuskysymyksen sisällä. Ymmärrämme erot nykyasiakkaiden ja potentiaalien välillä sekä saimme suhteutettua teemat myös tärkeimpiin kilpailijoihin nähden. Hankkeen lopputulemana syntyi myös laadullista syötettä tutkimuskysymyksen sisällä olevien osa-alueiden kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Kirsi Kalpio, Insight Strategist, kirsi.kalpio@franklypartners.fi, +358 40 558 8041