Kategoriat

K-ruokakauppojen brändien kirkastus

K-ruokakauppojen brändien kirkastus

Asiakas ja tavoite

Jokainen ihminen on erilainen, siksi jokainen K-Kauppakin on erilainen. K-ryhmän tavoitteena on rakentaa K-ruokakauppojen brändeille, K-Marketille, K-Supermarketille ja K-Citymarketille selkeät, toisistaan poikkeavat ja merkityksellisyydestä ponnistavat brändipositiot.

Todellisiin asiakastarpeisiin nojaavan brändiportfolion avulla, K-ryhmä pystyy tarjoamaan vaihtoehdon mahdollisimman monelle suomalaiselle.

Näkemys ja ratkaisu

Selvitimme miten kuluttajat kokevat asioinnin K-ruokakaupoissa. Määritimme yhdessä asiakkaiden kanssa asioinnin ajurit ja tarkastelimme olemassa olevan datan avulla niiden toteutumista erilaisissa kauppatyypeissä. Tätä kautta kristallisoimme kunkin ketjun tulevaisuuden erottautumistekijät. Koska työ tehtiin yhtenä kokonaisuutena, pystyimme rakentamaan optimaaliset brändipositiot niin ketjujen kuin koko portfolion näkökulmasta.

Metodologiat:

  • Trendianalyysi ja benchmarkit
  • Kvalitatiivinen onlinekeskustelu ajureiden löytämiseksi niin Suomessa kuin valituilla kansainvälisillä edelläkävijämarkkinoilla
  • Kvantitatiivinen kansallinen näkymä brändiulottuvuuksien validoimiseksi
  • Olemassa olevien pitkäikäisten datalähteiden analyysit yhtenevässä viitekehyksessä

Lopputulemat

Brändistrategia pyrkii ennen kaikkea linjaamaan strategisella tasolla K-ruokakauppojen asiakkaille näkyviä keskeisiä arvoja ja toimintamalleja, joiden avulla haluttu brändi eli asiointikokemus voidaan elää todeksi.

Hankkeen tärkeimpänä lopputulemana syntyi määritys kunkin ketjun omaleimaiselle asiointikokemukselle: mikä on kunkin K-ruokakaupan merkityksellisyys eli oikeutus olemassaoloon, miten löydetyt kilpailuetutekijät eletään arjessa todeksi ja mitä kilpailussa erottelevaa hyötyä brändit tuottavat asiakkailleen. Samaan aikaan K-ruokakauppojen visuaalinen identiteetti uudistettiin tukemaan uutta valittua brändipositiota yhdessä one-teamina hasan & partnersin kanssa.

Lisätietoja:

Kirsi Kalpio, Business Designer, kirsi.kalpio@franklypartners.fi, +358 40 558 8041