Kategoriat

K-ryhmä suuntaa tulevaisuuteen strategisella segmentoinnilla – yhteinen kieli tukemaan asiakaskeskeisyyttä

K-ryhmä suuntaa tulevaisuuteen strategisella segmentoinnilla – yhteinen kieli tukemaan asiakaskeskeisyyttä

Tarve

Asiakaslähtöisen strategian toimeenpanon vauhdittamiseksi K-ryhmässä nähtiin välttämättömänä luoda yhteinen kieli puhua asiakkaista. Tavoite oli myös rakentaa ensimmäinen sekä päivittäistavara-, rauta- että autoliiketoimintoja yhdistävä työkalu johtamaan kokonaisvaltaista asiakaslähtöistä kehittämistä ja toimintaa.

Ratkaisu

Tavoitteemme oli yhdessä rakentaa validoidut ja helposti toimeenpantavat K-asiakassegmentit. Projektin kivijalkana oli kuluttajatarpeiden tunnistaminen suomalaisissa edelläkävijäkuluttajissa ja lopuksi validoivasti koko väestössä. Huomioimme K:n eri liiketoiminnoille relevantit liikkumiseen, kotiin ja ruokaan liittyvät tarpeet, joista rakentui matkan aikana vankka ydin segmentointiin.

Projektin kriittisimpiä vaiheita oli saada segmentit luotua Plussa-dataan niin, että ne selittävät käyttäytymistä, avaavat uusia näkymiä potentiaaliin sekä mahdollistavat mielekkäitä strategisia valintoja. Käyttöönottovaiheessa segmentit herätetiin henkiin myös tarinoittamalla ne ja kuvaamalla niiden potentiaali eri näkökulmista – innostavaksi työkaluksi organisaation kaikille tasoille.

Lopputulokset

K-asiakassegmentit ovat nyt Keskolle yksi keskeinen strategisen suunnittelun ja uuden potentiaalin tunnistamisen työkalu. Segmentit ovat aktiivisessa operatiivisessa käytössä ja tukevat toimintojen muuttumista asiakaskeskeisiksi. Ne toimivat myös tulkintakehikkona jatkuvasti lisääntyvälle muulle asiakasymmärrykselle helpottaen tiedon omaksumista. Segmentit toimivat pian myös pohjana ymmärtää syvemmin koko K-asiakaskokemusta.

Lisätietoja:
Tiitta Vaulos, Business Director
[email protected], 050 572 7859

Hanna Santavuori, Business Designer
[email protected], 050 384 2587

Kirsi Kalpio, Business Designer
[email protected], 040 558 8041