Kategoriat

Kespro – asiakasymmärrykseen perustuvaa viestinnän muotoilua

Kespro – asiakasymmärrykseen perustuvaa viestinnän muotoilua

Asiakas ja tavoite

Kespro oli määritellyt asiakasviestinnän kehittämisen liiketoiminnan kannalta tärkeäksi osa-alueeksi. Tavoitteena oli uudistaa viestintää rohkeasti ja liiketoimintakriittisesti palvelemaan laajan asiakaskunnan todellisia tarpeita.

Näkemys ja ratkaisu

Kespro halusi varmistaa, että asiakkaille tarjotaan aidosti relevanttia sisältöä oikeissa hetkissä ja heille sopivissa kanavissa. Hypoteesikonseptien kautta pääsimme kiinni uusiin palvelumalleihin, joita testasimme asiakkailla. Asiakkaille relevantit ominaisuudet priorisoitiin yhteiskehityksen avulla – epäolennaiset suunnat pystyttiin tämän lähestymistavan ansiosta hylkäämään jo kehitysvaiheessa.

Käytimme muotoilullisia menetelmiä, joiden avulla kokeilevatkin kehityssuunnat ovat mahdollisia. Kehittäminen pystyttiin niiden avulla suuntaamaan rohkeasti tulevaisuuteen perinteisten viestinnällisten ratkaisujen ohella.

Tutkimuksen toteutus

Projektin lähtökohtana oli vahva asiakaskunnan osallistaminen kvalitatiivisten haastattelujen avulla. Asiakkaiden arkea luodattiin ja tunnistettiin hetket, joissa viestinnän keinoin voidaan tuottaa arvoa. Projektin myötä Kespron viestintäorganisaatiolle syntyi syvennetty asiakasymmärrys ja tapa puhutella laajaa asiakaskirjoaan.

Lopputulemat

Tunnistimme ja vastasimme tarpeisiin, joita loppuasiakkaiden oli itse haasteellista sanoittaa, mutta joiden olemassaolo tunnistettiin. Kespron organisaatiolle syntyi yhteinen kieli puhua eri asiakasryhmistään.

Lopputuloksena Kesprolle muodostui sekä lyhyen tähtäimen parannuksia nykyiseen toimintaan että pidemmän tähtäimen kehityspolkuja.

Lisätietoja: Business Designer Leo Järstä, [email protected], 044 744 8779