Kategoriat

Oras Group – Asiakaslähtöisen digitaalisen strategian ja asiakaskokemuksen kirkastaminen

Oras Group – Asiakaslähtöisen digitaalisen strategian ja asiakaskokemuksen kirkastaminen

Asiakas ja tavoite

Keväällä 2016 Oras Group halusi uudistaa digitaalista strategiaansa niin, että se parantaisi asiakaskokemusta sekä kuluttaja- että asiantuntijapuolella Pohjoismaissa ja Puolassa. 

”Halusimme varmistaa asiakaslähtöisen lähestymisen siihen, miten palvelemme meille tärkeitä kohderyhmiä digitaalisessa maailmassa. Koska toimimme globaalissa organisaatiossa, oli erittäin tärkeää ottaa markkinoilla toimivat tiimimme mukaan kehitystyöhön ja tukea heitä markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan digitalisoitumiseen liittyvissä asioissa”, sanoo Group Digital Marketing Specialist Samuli Holmala.

Projektin tavoitteena oli luoda digitaalinen ekosysteemi, joka parhaalla mahdollisella tavalla tuottaisi arvoa asiakkaille ja tukisi samalla myyntiä, markkinointia ja brändisuhteen luomista. Tämän lisäksi haluttiin rakentaa Oraksen eri markkinoiden yhteinen tapa hallita ja johtaa digitaalista markkinointia, kunkin markkinan erityispiirteet huomioiden. Nelivaiheinen projekti aloitettiin digitaalisten kanavien ja mainonnan auditoinnilla, jotta markkinoinnin toimenpiteitä pystyttäisiin mittamaan paremmin. Samaan aikaan aloitettiin myös pitemmän aikavälin strategian luominen kartoittamalla Orakselle toimivimman digitaalisen ekosysteemin malli.

Näkemys ja ratkaisu

Asiakasnäkemys, erilaiset käyttäjä- ja asiakaspersoonat sekä heidän tarpeensa olivat projektin keskiössä joka vaiheessa. Lopullisessa digitaalisessa strategiassa linjattiin missä halutaan olla parin vuoden kuluttua, miten eri asiakasryhmiä digitaalisessa maailmassa parhaiten palvellaan ja mitkä eri kohtaamispisteiden roolit ovat eri ryhmille. Maakohtaisten tiimien kanssa painotettiin erityisesti eri kanavien hallinnan ja kehittämisen kulmaa ja sitä miten suositusten toimeenpano markkinoilla käytännössä tapahtuu.

Lopputulemat

”Frankly Partners auttoi meitä tunnistamaan missä ja miten tuotamme parhaiten arvoa asiakkaillemme digitaalisissa kohtaamispisteissä, eri markkinoiden kasvun mahdollisuuksia ja miten markkinakohtaiset erot tulisi ottaa huomioon sekä asiakkaiden että oman organisaatiomme näkökulmasta liiketoimintaa parantaaksemme. Työskentely heidän kanssaan oli johdonmukaista, selkeää ja hyvin organisoitua. Meidän oli helppo seurata projektin kehittymistä, työskentely oli vuorovaikutteista ja rentoa mutta määrätietoista. Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä erityisesti Jenny Björklundia sekä Roope Ruotsalaista ja odotan hedelmällisen yhteistyömme jatkuvan pitkälle tulevaisuuteenHolmala summaa.

Lisätietoja: Roope Ruotsalainen, CDO, [email protected] , +358 40 7355 557