Kategoriat

Tallink Group – Brändistrategia ja -portfolio neljällä kotimarkkinalla

Tallink Group – Brändistrategia ja -portfolio neljällä kotimarkkinalla

Asiakas ja tavoite

Tallink Group halusi valjastaa brändit ja niiden kehittämisen yhä vahvemmin kasvun ajureiksi kaikilla neljällä kotimarkkinallaan (Suomi, Viro, Ruotsi ja Latvia). Tavoitteena oli muodostaa brändeille, Tallinkille ja Silja Linelle, uudet, toisistaan ja vapaa-ajan kentästä selvästi erottuvat sekä kuluttajien näkökulmasta positiot.

Näkemys ja ratkaisu

Brändiajattelu haluttiin levittää kattamaan kaikki vaiheet risteilyelämyksistä kanta-asiakasohjelmaan, digitaalisiin palveluihin ja markkinointiin. Tämän johdosta hanke rakennettiin alusta alkaen sisäisenä muutosprojektina (neljä markkinaa, useita toimintoja), jossa ihmisten osallistaminen ja innostaminen olivat keskeisessä roolissa.

Metodologiat:

  • Olemassa olevan tiedon analyysi (sis. bränditutkimuksen jalkautuskumppanuus) ja trendityö
  • Workshopit, haastattelut, kotitehtävät, online-workshopit, sisäiset kyselyt

Lopputulemat

Vuoden mittaisen projektin aikana yli 50 ihmistä eri toiminnoista ja markkinoilta osallistuivat verkossa ja kasvotusten erilaisiin workshopeihin, haastatteluihin ja kotitöihin. 

  • brändipositiot,
  • brändistrategiat Tallink, Silja Line ja Tallink Group
  • brändiportfolio,
  • suositukset uuden yhtiöbrändin roolista suhteessa risteilybrändeihin (brand endorsement, sis. työkalu jatkokehitykseen sekä visuaaliset esimerkit eri käyttötilanteisiin),
  • brändi-KPI:t ja mittaaminen,
  • suositukset brändin johtamisjärjestelmästä ja roadmap,
  • 50 aiheesta innostunutta sisäistä brändin viestinviejää eri toiminnoissa ja markkinoilla.

Lisätietoja:

Anna-Riikka Hovi, [email protected], puh. +358 40 540 5530