Kategoriat

Unilever Suomi – Asiakasnäkemys myynnin kasvun ja markkinointiviestinnän kehittämisen perustana

Unilever Suomi – Asiakasnäkemys myynnin kasvun ja markkinointiviestinnän kehittämisen perustana

Asiakas ja tavoite

Hankkeessa pyrittiin tunnistamaan Suomen Unileverin Home Carelle niin pitkän tähtäimen suuntaviivoja kuin nopeita konkreettisia toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi.  

Näkemys ja ratkaisu

Hankkeen alkuvaiheen yhteisissä workshopeissa asetuttiin Suomen Unileverin ja Franklyn asiantuntijoiden avulla asiakkaiden saappaisiin sekä tunnistettiin oston esteitä ja miten ne parhaiten ylitettäisiin. Workshopeissa muodostettiin myös hypoteesit potentiaalisimmista uusista kohderyhmistä ja mielipidevaikuttajista, joiden avulla kuluttajia voitaisiin rohkaista kokeilemaan tuotteita.  

Workshoppien löydökset kvantifioitiin kuluttajatutkimuksella, jota rikastettiin mm. kotikäyttötesteillä. Tutkimustuloksiin pohjautuen Suomen Unileverille luotiin strategia ajatusjohtajuuden ja edelläkävijämielikuvan rakentamiseksi kategoriassa. Strategiasta räätälöitiin jokaiselle kohderyhmälle sopivimmat toimenpiteet. 

Lopputulemat

Hankkeessa löydettyjen näkemysten ja tutkimuksen suositusten perusteella sekä mediastrategiaa että viestinnällistä suunnittelua on tehostettu. Esimerkiksi TV mainontaa on muokattu kertomaan huuhteluaineen hyödyistä tuoksun sijaan, ja huuhteluaineen hyödyt on nostettu vahvemmin esille niin myymäläkommunikoinnissa kuin verkkopalvelussakin.

Huuhteluaineen hyötyjä tullaan jatkossa korostamaan kaikessa kommunikoinnissa, ja kokeilun aktivointia jatketaan jakamalla täysikokoisia näytteitä kuluttajille.

Projektin jälkeen Suomen Unileverin suurimman asiakkaan huuhteluaineiden myynnin kehitys on ollut vuoden 2016 alusta asti tasaisessa kasvussa ja positiivista palautetta on saatu runsaasti sekä myynniltä, asiakkailta että kuluttajilta.

Lisätietoja:

Anna-Riikka Hovi, Managing Director, Head of Consulting, anna-riikka.hovi@franklypartners.fi, +358 40 540 5530