Tutkimuksen tulevaisuus

Kuvitellaan, että on vuosi 2029, ja tutkimuksen sekä tieteen maailma on muuttunut täysin – osin peruuttamattomasti. Mitä on tapahtunut?

Brändi liiketoiminnan johtamisen välineenä

Suomea on pidetty markkinoinnin ja brändien kehitysmaana, erityisesti suomalaisten itsensä mielessä. Onneksi tämä ajattelu alkaa olla mennyttä aikaa. Nyt valtaosa jo katsoo, että brändien pitää toimia johtamisen välineenä ja tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. 

Mitä pitää ottaa huomioon, jotta voit siirtyä brändin johtamisesta brändillä johtamiseen? Lue lisää neljästä keskeisimmästä teemasta.

Strateginen asiakaskeskeisyys – avain tulevaisuuteen

”Strategisen asiakaskeskeisyyden tila Suomessa 2019” -tutkimuksemme tulokset julkistettiin kesäkuun alussa. Mukana oli hieno joukko asiakaskeskeisyydestä ja asiakaskokemuksesta kiinnostuneita yrityksiä ja johtajia. Tutkimustulokset vahvistavat, että suomalaiset yritykset ovat heränneet aiheen tärkeyteen, mutta todelliseen irtiottoon tarvittavat teot puuttuvat vielä usein.

Ihmisten vallankumous on tämän ajan tärkein ilmiö

Ihmisten voimaantuminen, human empowerment, on kovaa vauhtia mullistamassa yritysten toimintakentän, kilpailuetutekijät ja innovaatiot. Ihmisten uusi valta ja samanaikainen kilpailun lisääntyminen pakottavat yritykset ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Asiakaskeskeisyydestä on jo tullut monella toimialalla tärkein kilpailuetutekijä.