Työntekijäkokemus on jumissa Maslowin portailla

Erinomainen työntekijäkokemus on tavoite, jolle jokainen yritysjohtaja voi helposti nyökytellä. Arjessa työntekijäkokemus voi kuitenkin jäädä muiden asioiden jalkoihin. Jotta työntekijäkokemuksen potentiaali voidaan valjastaa todella käyttöön, sen pitää olla kytköksissä asiakaskokemukseen.

Organisaatiomuotoilulla asiakasarvo arkipäiväksi – LaaS tässä erinomaisena apuna

Organisaatioihin kohdistuu jatkuvia kehitystarpeita toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa sekä strategioiden päivittyessä. Muotoilun toimintatapa tuo henkilöstön ja asiakkaiden tarpeiden syvällisen ymmärtämisen sekä yhdessä kehittämisen mukaan kehittämiseen. Organisaatiomuotoilussa matka on aina yhteinen ja varsinainen muutos tapahtuu arjen pienissä teoissa. LaaS on erinomainen tuki muutosten konkretisointiin ja todeksi elämiseen.