Muuttuva maailma pakottaa myös Tieteentekijöiden liiton uudistumaan: ”On siirryttävä kohti palveluorganisaatioita”

Ammattiliittoihin kuulumiselta vaaditaan yhä enemmän merkityksellisyyttä itselle. Tieteentekijöiden liiton jäsenille akateemiseen yhteisöön kuuluminen on erityisen tärkeää ja jäsenistölle arvoa tuottavaa. Tämä ilmeni Frankly Partnersin tekemästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin jäsenistön asenne- ja arvomaailmaa sekä viitoitettiin liitolle tie kohti palvelullisempaa organisaatiota.

Strateginen asiakaskeskeisyys yrityksissä kartoitettu ensimmäistä kertaa

Strateginen asiakaskeskeisyys on yksi tärkeimmistä kasvun ajureista jo nyt ja sen merkitys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Asiakaskokemukseen keskittyminen leimaa usein vahvimmin taloudellisesti menestyviä yrityksiä. Frankly Partners toteuttama tutkimus antaa ensimmäistä kertaa kattavan läpileikkauksen suomalaisten yritysten strategisen asiakaskeskeisyyden nykytilasta.