Asiaa Asiakaskeskeisyydestä

Tulevaisuusrelevantin liiketoiminnan kaava

Elina Hiltunen kirjoittaa kirjassaan Tulossa huomenna (2019) mieltyneensä kaavoihin ja on määritellyt esimerkiksi tulevaisuuden tekemisen kaavan seuraavasti: tulevaisuuden tekeminen = nykypäivän faktojen tunnistaminen + visio paremmasta tulevaisuudesta + tahtotila + toiminta

Tavallaan tuntuu hassulta määritellä kaavaa tulevaisuudelle tai sen tekemiselle, eihän tulevaisuus ole koskaan eksaktia kuten matematiikka. Toisaalta pidän tästä kaavasta ja siitä ajattelusta, mikä sen takana on. Se yhdistää mielestäni monta olennaista asiaa: sen, että tämän hetken muutosvoimat tunnistetaan (ja tunnustetaan), erilaisia tulevaisuuksia hahmotetaan ja niiden perusteella luodaan oma visio huomisesta, jota kohden haluaan kulkea. Ja lopuksi toimitaan sen eteen!

Haluaisinkin tässä Elina Hiltusen ajatusta eteenpäin vieden hahmotella tulevaisuusrelevantin liiketoiminnan kaavan.

Asiakaskeskeisyys on ehdottomasti tulevaisuusrelevantin liiketoiminnan ytimessä ja sisältyy näin kaavaan.

Asiakaskeskeisyydessä keskiössä on se, että asiakasta kaikkine arvoineen, motiiveineen, tunteineen ymmärretään ihmisenä. Ihmisenä, jonka elämä satunnaisesti kohtaa yrityksen tuotteen tai palvelun. Asiakaskeskeisyydessä olennaista on pohtia, millä tavalla tuotteet tai palvelut voivat koskettaa asiakkaan elämää – ei toisin päin.

Tulevaisuusrelevanttia liiketoimintaa on vaikeaa ajatella myöskään ilman tulevaisuuden ennakointia. Ennakoinnin tekeminen tarjoaa perustan niin relevantille huomisen strategian luomiselle, tuotekehitykselle kuin mahdollisten riskien tunnistamiselle ja niihin varautumisellekin.

Ennakoinnin avulla voi miettiä ja hahmottaa, millaista maailmaa meidän yrityksemme haluaa olla rakentamassa – ja sitten tehdä niitä valintoja, joilla tämä huomisen maailma tulee todeksi. Kuten Ellun kanojen Jukka Manninen väittää Mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle? -teoksessa: Huomenna tapahtuu se, minkä tänään aloitamme. Ennakointi toimii työvälineenä sille, että voimme tehdä juuri meille oikeita valintoja omassa liiketoiminnassamme.

Tulevaisuuden tekeminen on Elina Hiltusenkin mukaan juurikin paitsi ennakointia, myös noita aktiivisia valintoja ja toimia tulevaisuuden eteen.

Liiketoiminnan rakentaminen asiakaskeskeisyyden sekä tulevaisuuden tekemisen päälle antaa hyvän lähtökohdan tulevaisuusrelevanttiudelle: Asiakaskeskeisyys takaa sen, että asiakas, siis ihminen, on liiketoiminnan keskiössä. Ennakointi puolestaan antaa eväitä ajatella hieman tätä päivää pidemmälle, esimerkiksi sitä, miten näemme ihmisten brändeihin kohdistuvien odotusten tai käyttäytymisen muuttuvan jatkossa suurempien muutosvoimien, megatrendien ja trendien vaikuttaessa.

Lopulta tulevaisuuden aktiivinen tekeminen varmistaa sen, että oma liiketoiminta ei tapahdu vain muiden rakentamien tulevaisuuksien ehdoilla.

Näin ollen kaava muodostuisi seuraavasti: tulevaisuusrelevantti liiketoiminta = asiakaskeskeisyys + tulevaisuuden tekeminen

Minna Hyykky
Business Designer