Asiaa Asiakaskeskeisyydestä

Mitä se insight oikeastaan on ja miksi se hähmäisyydessään on tärkeää?

Meillä frankly partnerissa työ perustuu paljon myös insightista puhumiseen. Kaikessa konsulttitermisyydessään se on toki hieman hankala termi. Tulokulmasta riippuen, insightilla tarkoitetaan hyvin eri asioita. Eri näkökulmissa oivallus tai oivaltaminen ovat keskisiä määreitä insightin ympärillä, aivan kuten termi kutakuinkin suoraan kääntyykin suomeksi. Tämä on insight-termin yksi hienous ja haaste: termillä voidaan tarkoittaa monenlaista oivallusta, mutta toisaalta se voi johtaa tutkimusvetoisen insightin inflaatioon, jossa hieman laiskasti insight=tutkimuksen tulokset.

Oivallus terminä on kuitenkin mielestäni hieman liian ohut. Omassa työssäni tutkimuspohjainen insight on vahvasti läsnä, vaikka taas toisille insightiin ei tarvitse liittyä tutkimuselementtejä.

Mutta mitä se insight sitten on allekirjoittaneen mielestä? Se ei ole missään nimessä pelkkien tutkimustulosten summausta tai keskeisiä löydöksiä. Insight on oman näkemykseni mukaan analyysin ja summausten jälkeinen seuraava aste, se todellinen lisäarvo, jota tutkimuksesta saadaan datanpyörittelyn lisäksi. Insight on myös usein jotain uutta. Ei automaattisesti täysin arvaamatonta tai yllättävää, mutta esimerkiksi uutta näkökulmaa tarkastella ilmiötä, kohderyhmää, palvelua, tuotetta tai maailmaa ylipäätänsä. Esimerkiksi; datalla voidaan todentaa, että ihmiset ostaa lenkkimakkaraa enemmän kuin aikavälillä x. Insightia on, että perinteisemmät ruoka-aineet kiinnostavat kuluttajia turvallisuudenkaipuun, hintaheilahtelun sekä yleisen epävarmuuden keskellä ja kuinka tämä voidaan kääntää lenkkimakkaran eduksi markkinoilla.

Miten se insight sitten muodostetaan? Se onkin yksi vaikein aikataulutettavista palikoista. Insight, oivaltaminen, kun ei katso 7,5 tunnin työpäivän juoksutusta - toki tämä asia koskee montaa muutakin asiaa tietotyössä. Aina insight ei tapahdu heureka-huudon saattelemana keskellä yötä (ehkä joskus myös niinkin). Omasta kokemuksestani olennaiseksi insightin tuottamisen välineeksi arvioisin ajan. Eri tutkimuspalikoiden tulosten purulle voi melko paikkansapitävästi arvioida kulutettavan ajan, mutta insight voi muodostua hieman eri vaiheissa. Usein se vaatii koko datasetin jättämisen hetkeksi hautumaan ja uusin silmin asiaan palaamisen. Ja se vaihe, jos mikä, on äärimmäisen tärkeää. Itse koen sen ammattiylpeytenä, että en pyri tuottamaan dataan hukkuvaan maailmaan lisää tutkimuksia itseisarvona, vaan oivallusta, näkemystä, ymmärrystä eli insightia.

Hanna Dietrich
Insight Specialist