Asiaa Asiakaskeskeisyydestä

Ennakointi haastaa tekijänsä

Ennakointi haastaa tekijänsä – ja tarjoaa keskeisen edun oman liiketoiminnan kehittämiselle

Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa pohditaan, millaiselta maailma saattaisi näyttää vaikkapa viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? Entä millainen tämä maailma on tai nämä maailmat ovat oman liiketoiminnan kannalta? Tämä pohdinta ei ole helppoa. Toisaalta, työ kannattaa – ajatusprosessin läpikäynti tarjoaa oman liiketoiminnan kehittämiselle paljon mahdollisuuksia!

Ennakointi haastaa tekijänsä monin tavoin. Ennakointia tekevältä vaaditaan esimerkiksi analyyttisyyttä, uteliaisuutta ja oman intuition hyödyntämistäkin. Analyyttinen ajattelutapaa tarvitaan, kun pohditaan ilmiöiden välisiä yhteyksiä, kerrannaisvaikutuksia, todennäköisyyksiä. Minkälaiset muutosvoimat voimistaisivat ilmiöitä, mitkä puolestaan hidastaisivat – ja miksi. Uteliaisuus kannustaa katsomaan ilmiöitä laaja-alaisesti ja ottamaan huomioon asioita myös itselle tuntemattomilta aloilta. Mitä kauemmas tulevaisuuteen katsotaan, sitä enemmän ennakoijalta vaaditaan myös halua ja kykyä luottaa omaan intuitioon.

Ennakoinnissa aivan helppo osa ei ole ennakoinnin tekijän keskustelukumppanillakaan. Keskustelussa pitää pystyä lähtemään hieman tästä päivästä eroavilla, uusille urille ja rohkeasti miettimään eri tavoin ennakoinnissa olennaista kysymystä, ”mitä, jos?”. Mitä, jos näin tapahtuisi – miltä maailma tällöin näyttäisi? Millaiset asiat ihmisille ja kuluttajille olisivat tärkeitä ja arvostettavia? Entä millainen rooli omalla tuotteellamme, palvelullamme tai brändillämme tällaisessa maailmassa olisi?

Tämä pohdinta kannattaa tehdä ja ajatusprosessi käydä läpi. Pohdintaa voi myös jatkaa edelleen ”mitä, jos” -kysymyksen pohjalta: mitä, jos näin tapahtuisi – olisiko tällainen maailma sellainen, jota me omassa yrityksessämme toivomme? Jos kyllä, mitä me voisimme tehdä sen toteutumiseksi? Tulevaisuus ei vain jotakin, joka tapahtuu, vaan voimme myös itse omilla toimillamme ja aktiivisilla valinnoillamme vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus ympärillämme muodostuu.

Ennakoinnin tekeminen on paitsi tekijöilleen kiinnostavaa, tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia liiketaloudellisesti katsottuna. Yrityksen näkökulmasta jo toivotun tulevaisuuden tai tulevaisuuksien hahmottaminen antaa tärkeitä suuntaviivoja esimerkiksi oman toiminnan suunnittelemiseen, kasvun mahdollisuuksien löytämiseen, uusien innovaatioiden kehittämiseen.

Väittäisin jopa, että ennakoinnin tekeminen on paitsi hyödyllistä, myös välttämätöntä – mikäli haluaa jatkossakin pysyä asiakkaille relevanttina. Mikäli ennakoinnin tekemisen jättää vain kilpailijoille, oman liiketoiminnan kehittämisestä tulee väistämättä enemmän reagoivaa ja reaktiivista. Ennakointia tekemällä antaa itselleen ja omalle liiketoiminnalleen mahdollisuuden miettiä niin toivottuja kuin epätoivottujakin suuntia ja mahdollisia muutoksia sekä sitä, miten nämä näkymät voisi omassa tekemisessään ottaa huomioon.

Minna Hyykky
Business Designer