Asiaa Asiakaskeskeisyydestä

Minkälaista kumppanuutta markkinoijat tällä hetkellä odottavat?

Hedelmälliseen ja tulokselliseen kumppanuuteen tarvitaan monenlaisia rakennuspalikoita. Yhteistyön pitää tietysti olla sujuvaa ja helppoa, se on selvää. Viimeaikaisissa keskusteluissa ja projekteissamme hygieniatekijöiden lisäksi erityisesti asiakaskeskeisyys ja näkemyksellisyys ovat nousseet keskiöön.

Kumppaneilta odotetaan kykyä ja halua ymmärtää asiakkaan bisneksen kontekstia ja lähtökohtia laaja-alaisesti ja tuoda ratkaisuja juuri tähän tilanteeseen. Tulee ymmärtää, millainen rooli markkinoinnilla organisaatiossa on, millaiset ovat markkinoinnin ominaispiirteet juuri tällä toimialalla ja juuri tässä yrityksessä. Tulee ymmärtää, miten asiakkaan organisaatiossa päätöksiä tehdään. Pitää pystyä sopeuttamaan oma toimintatapa asiakkaan tarpeeseen, olla vaikkapa erityisen ketterä silloin, kun sitä tarvitaan.

Toisaalta kumppaneilta odotetaan näkemyksellisyyttä ja asiantuntevuutta. Asiantuntevuus markkinoinnissa voi olla esimerkiksi sitä, että osataan tuoda asiakkaan toimialan ulkopuolelta relevantteja esimerkkejä toimivista ratkaisuista – ja perustella, miksi ne toimisivat myös asiakkaan omalla toimialalla. Kumppanin tehtävänä on täydentää asiakkaan osaamispalettia jollain sellaisella relevantilla asiantuntijuudella, jota asiakkaalla itsellään ei ole.

Viime aikoina erityisen voimakkaasti on myös noussut tarve ymmärtää toimintaympäristön muutosvoimia ja niiden merkitys oman bisneksen näkökulmasta: Mihin suuntaan kuluttajakäyttäytyminen on menossa? Miten kuluttajien tavat muuttuvat, entä millaiset asiat pysyvät tässä ajassa ja jatkossakin ennallaan? Näiden(kin) kysymysten kanssa yritykset ovat lähes toimialasta riippumatta viime vuosina eläneet eri asteisessa sumussa, kun maailma on ollut poikkeuksellisessa myllerryksessä.

Nähdäkseni tässä tilanteessa entistäkin suurempaan arvoon nousee ison kuvan hahmottaminen ja kyky analysoida, millaisia kehityskulkuja ja erilaisia skenaarioita tästä eteenpäin voimme hahmottaa. Asiantunteva markkinoinnin kumppani voi parhaimmillaan olla kullanarvoinen paitsi toimintaympäristön tämän hetken muutosten arvioimisessa, myös siinä, miten erilaiset tulevaisuuskuvat asiakkaan bisnekseen tulisivat vaikuttamaan ja miten niiden toteutumiseen olisi hyödyllistä valmistautua.

Asiakaskeskeisen, asiantuntevan ja näkemyksellisen kumppanin kanssa on hyvä rakentaa yhteistyötä, joka on tuloksellista – ja lisäksi kivaa! Kukapa sitä ikävien tyyppien kanssa haluaisikaan töitä tehdä.

Minna Hyykky
Business Designer