Asiaa Asiakaskeskeisyydestä

Neljä ennustetta tulevasta

Tulevaisuus ei näytä epävarmalta. Se näyttää siltä, minkälaiseksi sen päättää rakentaa.

Edeltäneet kolme vuotta ovat saaneet yritykset innostumaan ennakoinnista, mutta onnistuneetkaan harjoitukset harvemmin muuttuvat pysyviksi käytännöiksi. Liiketoimintarooleissa arki ajaa liian helposti ajatteluajan ohi. Siksi tämäkin on hyvä hetki pysähtyä viitekehysten klassikon – nelikentän – äärelle.

Antavatko myllerrykset ympärillämme aihetta kaasuttaa vai jarruttaa? Kaventavatko ne katsettamme vai saavatko ne unelmoimaan uudesta? Kahden akselin ympärille muodostuvissa skenaarioissa olennaista ei ole lähtötilanteen täydellisyys vaan vaihtoehtoiset tavat, miten tulisit niissä reagoimaan.

Siirry seuraavaksi tulevaisuusmatkalle.

Kaasua & fokusta: Konservatiivinen kasvu

Talousnäkymä on epävarma, mutta investoinnit elpyvät. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla  yritykset keskittyvät operaation tehokkuuteen. Uudenlaiset ajatukset, uudet menetelmät tai uusien asioiden opettelu tyrmätään alkuunsa. 

Investoinneilta vaaditaan hyvin lyhyen aikajänteen ja selkeästi osoitettavaa tuottoa. Vain selkokielisiä ja suoraviivaisia projekteja toteutetaan.  

Kaasua & uutta: Uusia tapoja ja kujeita

Kriisistä kriisiin kulkeva maailma on lopulta saanut yritysten ajattelun kirkastumaan. Monet ovat heränneet oman organisaation kankeuteen – kyvyttömyyteen muuttaa suuntaa sekä painaa kaasua tai jarrua nopeasti.

Toisella vuosipuoliskolla suurin osa puntaroi opportunistisesti, miten muuttunutta ilmapiiriä ja arvomaailmaa voisi hyödyntää omaksi edukseen. Organisaation muutoskykyihin, itseohjautuvuuteen ja työntekijäkokemukseen panostetaan reilulla kädellä.

Jarrua & fokusta: Ahdistunut paniikkihyytymä

Talousnäkymä toisella vuosipuolikkaalla on erittäin epävarma. Uutiset puhuvat pitkäkestoisesta taantumasta. Isotkin yritykset lamaantuvat ja niiden henkilökunta passivoituu. Seuraavaan viikkoon on vaikea nähdä eikä seuraavalle kuukaudelle uskalleta edes tehdä kalenterivarauksia.

Arvomaailma muuttuu konservatiivisemmaksi. 2010-luvun hypet palvelumuotoineen ja loputtomine IT-hankkeineen ovat kirosanoja. Kylmän talousnumerovetoiset ulkoistuspalvelut vetävät vielä vähän, ne hetkellisesti puhuttelevat leikkurityökaluineen.

Jarrua & uutta: Into ja epätoivo sekoittuvat

Heittelevä kysyntä, joidenkin alojen tuloksia lihottava inflaatio sekä samalla uutiset maailman näkymistä luovat sekaannuksen ilmapiiriä. Tunnelma on kuin deflaatiota odottavalla kuluttajalla: investointeja halutaan tehdä, mutta ei uskalleta, koska hinta saattaa olla halvempi huomenna. Paitsi, että inflaatio saattaakin laukata entistä kovempana.

Innostus keksiä luoda uutta huomista jatkuu alkusyksyn. Mutta innon ja epätoivon vuorovetojen pitkittyessä yritykset alkavat väsymään uusien ratkaisujen ja tapojen keksimisessä. Mitään ei tunnu saatavan maaliin, vaikka jotain hyvää keksisi. Taantuman riski alkaa lopulta näyttää todelliselta kuilulta.

Miten sinä ja liiketoimintasi toimisitte tällaisissa skenaarioissa?

Roope Ruotsalainen
CEO