The Next New

The Next New -segmentit

Next New -segmentit kuvaavat ihmisten erilaisia käyttäytymismalleja kuluttajina – dynaamisesti. Ne ovat kiinni tässä ajassa ja ostokäyttäytymisen muutoksissa, toisin kuin yritysten omat, toimialaspesifit kuluttajasegmentit, jotka perustuvat syvemmän tason ihmisymmärrykseen arvoista ja tarpeista ja jotka ovat siten pysyviä ja muuttumattomia.

Asiakasymmärrykseen pohjautuvia keinoja olla relevantti epävarmuuden ajassa

Segmenttien avulla voidaan tunnistaa vahvaan asiakasymmärrykseen pohjautuen tehokkaita keinoja ja toimenpiteitä, joilla pitää kiinni ja voittaa asiakkaita epävarmuuksien leimaamassa ajassa. Next New -segmentit ovat tulkittavissa ristiin yrityksen kohderyhmien ja omien segmenttien kanssa. 

Segmentit pohjautuvat The Next New -tutkimussarjaan

The Next New-segmentit perustuvat suomalaisten arkeen, kuluttamiseen ja arvomaailman muutokseen porautuneeseen franklyn ja hasan-ryhmän The Next New -tutkimussarjaan: Sarja käsittää jo viisi väestöä edustavaa kvantitatiivista ja yhden kvalitatiivisen tutkimuskokonaisuuden. Muutosten suuntia ja suuruutta tarkastelemalla olemme tunnistaneet samalla tavalla käyttäytyviä ihmisryhmiä, eli the The Next New -segmentit.

Haluatko kuulla lisää?

Tässä vain pintaraapaisu asiakasymmärryksemme laajuudesta. Ole meihin suoraan yhteydessä, niin räätälöidään parhaat palat juuri sinun yritykselle sopivaksi esitykseksi tai workshopiksi! 

Kirsi Kalpio: p. 040 558 8041 / [email protected]