Asiaa Asiakaskeskeisyydestä

Muutoksen kestävä brändi

Vuosikymmenen alku on tarjonnut shokkihoitoa shokkihoidon perään. Kuten tyypillistä, vaikka osa tulkitsee, väittää tai aidosti uskoo kaiken muuttuvan, hetkellisistä kulutuskäyttäytymisen muutoksista huolimatta useimmiten on palattu takaisin normaalille tasolle. Tämän osoittaa myös koronan aikana viidesti toteuttamamme Next New -tutkimus.

Muutoksen keskellä brändien pitää löytää oikea tasapaino olla johdonmukainen käyttäytymisessään, mutta samanaikaisesti ajassa elävä ja relevantti. Miten siis luoda brändille strategia, joka on sekä muutoksen- että tulevaisuudenkestävä?

1. Siirrä katse ihmiseen ja unohda hetkeksi kilpailijoiden maaninen seuranta. Jos et ole asiakkaallesi relevantti ja uskottava, ei kilpailijoista poikkeava tekeminen auta. 

2. Älä luota pelkkään dataan, sillä se kertoo vain menneestä. Hyödynnä toki dataa, mutta tulkitse sitä näkemyksellisesti ja eteenpäin katsoen. 

3. Nosta katse nykytekemisestä ja hahmota muutosvoimat, jotka tulevaisuudessa vaikuttavat asiakkaasi elämään ja valintoihin. Ennakointi eri muodoissaan on tähän hyvä väline. Tunnista, mitä mahdollisuuksia muutos brändillesi tarjoaa. 

4. Mieti missä haluat olla ihmisten elämässä ja mielissä tulevaisuudessa. Unohda hetkeksi olemassa olevan aseman suojelu ja vanhan säilyttäminen. 

5. Osallista brändin kannalta relevantit avainhenkilöt suunnitteluun, sillä monesti brändi = asiakaskokemus. 

Muutoksen kestävän brändin rakentamisessa on yksinkertaisimmillaan kysymys siitä, nojaako strategiasi eilisen kilpailijoihin vai tulevaisuuden asiakkaisiin. Oikea vastaus vaikuttaa ilmeiseltä, mutta ei sitä usein kuitenkaan ole. 

Mikko Hovi
Business Director