Frankly Partners Vincitin kumppaniksi vauhdittamaan yritysten itseohjautuvuutta LaaS-työkalulla

Itseohjautuvuus, Johtamisen muutos, LaaS, Työntekijäkokemus

Itseohjautuvan työskentelyn mahdollistavan LaaS-työkalun (Leardership as a Service) kehittänyt Vincit on valinnut Frankly Partnersin päivitetyn palvelunsa myynti- ja konsultointikumppaniksi. Frankly Partners ja Vincit lähtevät yhdessä juurruttamaan suomalaisyrityksiin entistä parempaa johtamista.

LaaS on moderni johtamispalveluiden verkkokauppa, jonka tarkoituksena on tuoda palvelevan johtamisen periaatteet organisaatioon ja mahdollistaa työntekijöille johtamisen palvelut yksilöllisesti. Se on työkalu, jonka avulla organisaatio voi siirtyä kohti modernia johtamismallia.

Työkalu kehitettiin alun perin Vincitin omiin tarpeisiin tukemaan työntekijöiden itseohjautuvuutta ja haluttua kulttuuria. Pilotoinnin kautta LaaS vietiin asiakasyritysten käyttöön ja syksyllä 2018 Vincit julkaisi palvelusta päivitetyn version. Nyt Vincit on valinnut organisaatioiden ja toiminnallisten brändien kehittämiseen ja konsultointiin erikoistuneen Frankly Partnersin kumppaniksi viemään Laas-palvelua yritysten tueksi matkalla kohti tulevaisuuden johtamiskulttuuria.

– Franklyllä on ymmärrys ja historia liikkeenjohdon konsultoinnista ja organisaatiomuotoilusta, Vincitillä työkalu toimeenpanoon. Pystymme yhdessä rakentamaan toimintamalleja, jotka vievät yrityksiä kohti kehittyneempää johtamista. Organisaatiomuutos ja johtamisen muutos eivät tapahdu yhdessä yössä, vaan vaativat pitkäjänteistä työtä. Palkintona on tuottavampi ja paremmin voiva organisaatio, Teemu Uotila LaaS-tiimistä toteaa.

Kumppani edistämään muutosta LaaS-työkalulla

Frankly Partners on tehnyt Vincitin kanssa sopimuksen LaaS-palvelun konsultoinnista ja myynnistä. Organisaation kehittyminen asiakaskeskeiseksi vaatii paitsi brändin ja palvelukehityksen, myös organisaation toiminta- ja johtamismallien kehittämistä. LaaS tuo yrityksille konkreettisen työkalun muutosten toimeenpanemiseen.

– Muutosten läpivienti lähtee yhdessä tekemisestä. Siitä, että muotoilemme organisaation tarkoitusta, toimintaa ja työskentelymalleja yhdessä sen jäsenten kanssa, Frankly Partnersin toimitusjohtaja Roope Ruotsalainen sanoo.

– Itseohjautuvuus vaatii johtamiselta entistä enemmän. LaaS ei ulkoista johtamistyötä vaan auttaa nostamaan sen rimaa ja tekemään siitä läpinäkyvämpää ja parempaa. LaaS kasvattaa organisaatioiden mahdollisuuksia viedä läpi onnistuneita muutoksia. Yhdessä Vincitin kanssa autamme yrityksiä kohti muotoilemiamme muutosmatkoja, Ruotsalainen jatkaa.

Lisätietoja

Katja Gunnelius, COO [email protected], p. 050 376 1125

Teemu Uotila, LaaS-tiimi [email protected], p. 040 482 1965

Frankly Partners on asiakasnäkemys ja business design -toimisto, joka auttaa yrityksiä kasvamaan vahvan asiakanäkemyksellisyyden avulla. Tuomme asiakkaat liiketoiminnan, brändien ja palveluiden kehittämisen keskiöön. Työmme tulos on todellisen muutoksen aikaansaaminen asiakasyrityksissämme. Frankly Partnersilla työskentelee 17 eri alan ammattilaista. Vuonna 2018 yritys teki voittoa jo kuudetta vuotta putkeen ja sen liikevaihto kasvoi 2,35 M euroon. Myyntikate edellisenä vuonna oli 2,1 M euroa. Frankly Partners on osa hasan & partners groupia. Sen asiakkaita ovat mm. Kesko, Veikkaus, Otava-konserni, Otavamedia, VR, Tallink Group, Metsä Tissue ja Grano. www.franklypartners.fi

Millaisia ajatuksia sinulla heräsi? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Katja Gunnelius
COO