Muuttuva maailma pakottaa myös Tieteentekijöiden liiton uudistumaan: ”On siirryttävä kohti palveluorganisaatioita”

Arvot, Palvelumuotoilu, Segmentointi, Yliopisto

Ammattiliittoihin kuulumiselta vaaditaan yhä enemmän merkityksellisyyttä itselle. Tieteentekijöiden liiton jäsenille akateemiseen yhteisöön kuuluminen on erityisen tärkeää ja jäsenistölle arvoa tuottavaa. Tämä ilmeni Frankly Partnersin tekemästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin jäsenistön asenne- ja arvomaailmaa sekä viitoitettiin liitolle tie kohti palvelullisempaa organisaatiota.

Tieteentekijöiden liitossa havahduttiin alaa ravistelevaan muutospaineeseen. Liitto havahtui ilmiöön ennen kuin se realisoitui laskevana jäsenmääränä ja ryhtyi aktiivisiin toimiin. Nykymaailmassa liittojen alkuperäinen rooli ei enää riitä, vaan jäseniä on pystyttävä palvelemaan monimuotoisesti.

– Tieteentekijöiden liitto nähtiin ennen akateemisen maailman linnakkeena ja osin pölyttyneenä edunvalvojana. Tästä mielikuvasta haluttiin päästä eroon ja tuoda tilalle raikas, aikaa kestävä palvelutarjoama, Frankly Partnersin Business Director Anna Bäckström kertoo.

Perinteisesti ammattiliitoissa jäsenymmärrys on perustunut ikäryhmiin tai työpaikka-asemaan. Yleinen trendi alalla on, että ammattiliittojen jäsenyydestä ei koeta lisäarvoa, vaan liitosta erotaan tai liitytään ainoastaan työttömyyskassan jäseneksi. 

– Ammattiliiton jäsenyys ei ole enää automaatio, johon liitytään nuorena opiskelijana ja jatketaan koko työuran. Ihmiset hakevat liitoilta heille sopivia palveluita ja jopa palvelevaa oman ammattikunnan yhteisöä. Tähän muutokseen liittojen tulee herätä, Frankly Partnersin Business Designer Outi Kinnunen toteaa.

Tieteentekijät päivitti alan perinteistä segmentointia

Tieteentekijöiden liitto lähti selvittämään yhdessä Frankly Partnersin kanssa jäsenistönsä asenne- ja arvomaailmaa sekä odotuksia palvelutarjonnalta. Liitto halusi uudistaa jäsensegmentointinsa lähtien liikkeelle olettamuksesta, että tarve erilaisiin palveluihin syntyy nykypäivän ihmisten erilaisista tarpeista – ei niinkään ikä- tai ammattiryhmistä.

– Olemme havainneet, että yliopistolaisilla on vahva identiteettilähtöinen tarve kuulua liittoomme. Halusimme löytää ne asiat, mitä meiltä liittona kaivataan, jotta voimme tukea jäseniä koko työuran ajan, Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Johanna Moisio sanoo.

Tutkimuksessa tieteentekijöiden jäsenistössä korostui halu työhyvinvointia tukeviin palveluihin ja uraohjaukseen. Myös liiton tiedepoliittinen edunvalvonta nähtiin tärkeänä. Jäsenistö kertoo olevansa valmis maksamaan siitä, että Tieteentekijöiden liitto valvoo heidän etuaan korkealaatuisen tieteen säilymisessä ja tutkimusten mahdollistamisessa.

– Tuottamalla jäsenistöllemme merkitystä ja merkityksellisyyttä, luomme arvoa. Haluamme mahdollistaa ihmisille ammatillisen kehittymisen tueksi vahvan yhteisön, jossa pääsee yhdessä ratkomaan tieteen tekemisen haasteita ja kysymyksiä, Moisio toteaa. 

Frankly Partners toteutti Tieteentekijöiden liiton jäsenille kyselytutkimuksen maaliskuussa 2019. Kyselyssä käsiteltiin Tieteentekijöiden liiton palveluiden tunnettuutta, käyttöä, odotuksia, omaa arvo- ja asennemaailmaa sekä elämäntyyliä. Kyselyyn vastasi 1023 liiton jäsentä.

Millaisia ajatuksia sinulla heräsi? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Katja Gunnelius
COO