Palvelumuotoilun uusia tuulia maailmalta - Service Design Global Conference 2019, Toronto

Building Bridges, Double Diamond, New Double Diamond, Palvelumuotoilu, Purpose, SDN, Service Design, Service Design Network, Yhteiskehittäminen

franklyltä sinulle, tuulia maailmalta

Miksi matkustaa kauas kuulemaan palvelumuotoilun uusia tuulia? Koska arjen ympyrästä hyppääminen antaa inspiraatiota ja tuo uusia näkökulmia töiden tekemiseen, se auttaa minua muuttamaan ja kehittämään myös omaa työtapaani. Tässä blogikirjoituksessa on sinulle tuliaisia Service Design Networkin Torontossa järjestämästä Service Design Global Conference 2019:stä. Inspiroidu ja haasta rohkeasti omaa tekemistäsi.

Ilman vauhdikkaisiin, inspiraation vallassa kirjoitettuihin muistiinpanoihini ja puhelimeni yli sataan valokuvaan palaamistakin kiteytyy konferenssin anti mielessäni viiteen teemaan:

 1. Merkityksellisyys liiketoiminnassa (purpose) vahvistuu edelleen.

 2. Yhteisö ja yhteisöllisyys voivat olla kriittisiä onnistumistekijöitä muotoilussa ja sen tuloksellisuudessa.

 3. Taiteet muotoilijan työkaluna tuovat syvyyttä ymmärtää erilaisia ihmisryhmiä.

 4. Uusi Double Diamond tuo kaivattua ulottuvuutta vanhaan toimivaan malliin.

 5. Siltojen rakentaminen ja muotoilijan rooli rakentamisen ytimessä.

Teemoista tarkemmin alla.

 

1. Merkityksellisyys liiketoiminnassa (purpose) vahvistuu edelleen

Tämä aihe oli minulle henkilökohtaisesti merkittävin – miten me muotoilijat, kehittäjät ja päättäjät voimme kantaa vastuuta paremmin suunnittelemistamme kokonaisuuksista ja tukea yrityksiä kestävien valintojen tekemisessä. Globaalit trendit ohjaavat meitä kaikkia pohtimaan miten tuotamme arvoa jatkossa, kestävästi ja pitkällä aikavälillä.

Konkreettinen vinkki on kokeilla suunnittelua Flourishing Business Canvas -työkalun avulla. Siinä suunnittelu tapahtuu tutun Business Model Canvasin tyyliin, mutta huomioiden oman liiketoiminnan ja asiakkaan lisäksi myös yhteisö ja ympäristö. Pääsin itse kokeilemaan työkalua Danish Design Centerin toimitusjohtajan Christian Basonin sekä the Momentin Mark Kuznickin työpajassa ja työkalun anti yllätti positiivisesti. Suosittelen kokeilemaan.

  

2. Yhteisö ja yhteisöllisyys voivat olla kriittisiä onnistumistekijöitä muotoilussa ja sen tuloksellisuudessa

Yhteisöllisyys ja yhteisö ovat usein läsnä puheissamme ja arjessamme. Kanadalainen liikenainen Zita Cobb on tarttunut niihin aivan poikkeuksellisella tavalla. Hän nosti oman kotisaarensa Fogo Islandin tuhon partaalta kukoistukseen valjastamalla koko yhteisön yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Fogo Island on tarina tuntemattoman syrjäseudun muutoksesta kiinnostavaksi ja halutuksi matkakohteeksi. Projektin ytimessä olivat empatia, yhdessä tekeminen ja tärkeiden asioiden tunnistaminen & vaaliminen – aidosti ja rohkeasti. 

Nostan Cobbin viisaasta tarinasta seuraavat asiat (okei, nyt kurkkasin muistiinpanoihini, näitä en muistanut ulkoa): 

 1. Pohdi tarkoin, miten parhaiten käytät lahjaasi. Ei riitä, että olet hyvä kokki – ottamalla lisäksi kaiken irti ja antamalla parasta ympäristöstäsi ja sijainnistasi rakennat jotain ainutlaatuista.

 2. Business design voidaan ajatella systeemin ymmärtämisenä. Sinun tulee muotoilijana olla ihminen ja arvostaa yhteisöä. 

 3. Economical Nutrition

 

3. Taiteet työkaluna tuovat muotoilijalle syvyyttä ymmärtää erilaisia ihmisryhmiä

Taiteen eri muodot lähentävät ihmisiä ja poistavat esteitä ihmisten väliltä. Pohdi itsellesi mieleistä taidemuotoa: musiikkia, tanssia, maalaamista tai vaikkapa luonnon ihmeistä nauttimista. Mitä se sinussa herättää? Olen usein huomannut esimerkiksi musiikin toimivan työpajoissa loistavana rentouttajana ja mielten avaajana. Sen avulla osallistaminen ja ymmärryksen rakentaminen on helpompaa. 

Taideteema oli konferenssissa esillä monella asiantuntijalla. Luonto, musiikki, värit, liike – ne ovat meille kaikille keinoja ymmärtää toisiamme paremmin. Rohkeasti vaan kokeilemaan erilaisia yhteistyön rakentamisen tapoja!

 

4. Uusi Doube Diamond tuo kaivattua ulottuvuutta vanhaan toimivaan malliin

Monille muotoilijoille ja kehittäjille tuttu työkalu on “tuplatimantti” (Double Diamond), joka kuvaa muotoiluprosessin kahden timantin (<>) avulla. Tuplatimantin ensimmäisessä timantissa/vaiheessa (<) laajennetaan ymmärrystä ja vaihtoehtoja sekä kiteytetään ratkaistava ongelma. Toisessa timantissa/vaiheessa (>) iteroidaan vaihtoehtoja ja kiteytetään ratkaisu.  

Konferenssissa esiteltiin British Design Councilin päivittämä uusi tuplatimantti. Päivitetty malli syventää aiempaa, hyvin yksinkertaista & suoraviivaista mallia ja kiteyttää oppeja onnistuneista muotoiluprosesseista seuraavasti: 

 1. Prosessi alkaa haasteesta ja päättyy aina konkreettiseen lopputulokseen.

 2. Prosessia ohjaavat sitoutuminen ja johtaminen, jotka mahdollistavat tuloksellisen prosessin toteuttamisen.

 3. Iteraatio ja vaiheet joissa sen pitäisi erityisesti tapahtua.

 4. Käytettävät metodit eivät ole itseisarvo. Ne ovat ainoastaan työkaluja, prosessi tai tapa ajatella. 

 5. Muotoiluprosesseissa tärkeitä periaatteita ovat ihmiskeskeisyys, visuaalinen ja laaja kommunikointi, yhteiskehittäminen ja yhteistyö sekä korostetusti iterointi.

 

5. Siltojen rakentaminen ja muotoilijan rooli rakentamisen ytimessä

Muotoilijoita on monenlaisia ja erilaisilla taustoilla, mutta kaikilla meillä on yhtäläinen tehtävä – toimia sillanrakentajina ja vahvistajina, siilojen poistajina. Tämä konferenssin pääteemaksi noussut tehtävämme on yhdistää eri tahoja: asiakkaat ja palvelut, ihmiset ja yhteisöt, oman organisaation eri tiimit. Arjessa siltojen rakentaminen voi olla haastavaa ja siksi meitä sparraajia, tukijoita, muotoilijoita, valmentajia tarvitaan!

Oma työni koostuu muun muassa organisaatiomuotoilun projekteista, joissa saamme haastaa itsemme ja asiakasyrityksemme rohkeasti luomaan itselleen toimintamalleja, jotka tukevat sujuvaa ja tuottoisaa yhdessä tekemistä sekä asiakasarvon tuottamista. Haastan yrityksiä kirkkaan ja kestävän tavoiteposition tunnistamisen jälkeen tukemaan henkilöstöä ja johtoa toimivalla työn tekemisen mallilla sekä työkaluilla.

Muotoilu on mindset.

Jutellaan aiheesta lisää,

Outi

Lisätietoja: Outi Kinnunen, Head of Design [email protected], 050 301 5069 www.linkedin.com/in/outikinnunen/  

P.S. Jos käyttäytymistieteet ja nudging kiinnostaa, kannattaa kurkata Anne van Lieren video hänen esityksestään Customer Behaviour by Design – Influencing Behaviour Beyond Nudging SDN Youtube-kanavalta. Inspiroidu ja ota mukaasi ajatuksia ensi vuoden tekemisiin.

Millaisia ajatuksia sinulla heräsi? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi