Syksyn B2B-skenaariot - intoa vai epätoivoa?

The Next New, Scenarios

Edessämme on erilainen kesä. Jo nyt me kaikki olemme toimineet arjessamme kahden kuukauden ajan eri tavalla kuin aiemmin. Kuluttajien arvojen ja kulutuskäyttäytymisen muutosta on luodannut myös meidän The Next New -analyysi. Mutta miten käyttäytymisemme ja ajattelumme saa yritysmaailman heilahtelemaan? Mitä tapahtuu b2b-asiakkuuksissa syksyllä?

Rakensimme neljä skenaariota hahmottamaan yritysten ja b2b-liiketoiminnan vaihtoehtoisia kulkusuuntia. Kaasun tai jarrun hipominen sekä perinteikkäiden kiintopisteiden tai uudesta innostumisen perään kaartaminen vuorottelevat näkemissämme vaihtoehdoissa.

Skenaario 1. Fokusta & jarrua: Ahdistunut paniikkihyytymä

”Talousnäkymä on erittäin epävarma. Uutiset puhuvat pitkäkestoisesta taantumasta. Isotkin yritykset lamaantuvat ja niiden henkilökunta passivoituu. Seuraavaan viikkoon on vaikea nähdä eikä seuraavalle kuukaudelle uskalleta edes tehdä kalenterivarauksia. Tulevaisuuden rakentaminen tuntuu vaikealta keskusteluaiheelta, saati projektilta.

Arvomaailma muuttuu konservatiivisemmaksi. 2010-luvun hypet palvelumuotoineen ovat kirosanoja. Kylmän talousnumerovetoiset konsultointipalvelut vetävät vielä hetken: ne onnistuvat puhuttelemaan leikkurityökaluineen.”

 

Skenaario 2. Fokusta & kaasua: Konservatiivinen kasvu

”Talousnäkymä on epävarma, mutta investoinnit elpyvät. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla  yritykset keskittyvät operaation tehokkuuteen. Uudenlaiset ajatukset, uudet menetelmät tai uusien asioiden opettelu tyrmätään alkuunsa.

Investoinneilta vaaditaan hyvin lyhyen aikajänteen ja selkeästi osoitettavaa tuottoa. Vain selkokielisiä ja suoraviivaisia projekteja toteutetaan.

Yritykset heräävät asiakkaiden siirtyneen verkkoon. Investoinnit menevät perusteiden kanssa kamppailuun, virastomaisten digitaalisten kokemusten määrä kasvaa.”

 

Skenaario 3. Uutta & kaasua: Uusia tapoja ja kujeita

”Kriisin sekavat ensimmäiset kuukaudet ovat lopulta saaneet yritysten ajattelun kirkastumaan. Monet ovat heränneet oman organisaation kankeuteen – kevään kyvyttömyyteen muuttaa suuntaa, painaa kaasua tai jarrua nopeasti.

Suurin osa puntaroi opportunistisesti, miten muuttunutta ilmapiiriä ja arvomaailmaa voisi hyödyntää omaksi edukseen. Organisaation muutoskykyihin, itseohjautuvuuteen ja työntekijäkokemukseen panostetaan reilulla kädellä.

Yritykset myös heräävät asiakkaiden siirtyneen verkkoon. Kilpailu on kovempaa ja todellisten digitaalisten empatiakokemusten luomiseen aletaan panostamaan.”

 

Skenaario 4. Uutta & jarrua: Into ja epätoivo sekoittuvat

”Rajoitusten purkaminen ja sitä seuraava äkillinen lisääminen luovat sekaannuksen ilmapiiriä. Tunnelma on kuin deflaatio odottavalla kuluttajalla: investointeja halutaan tehdä, mutta ei uskalleta, koska hinta saattaa olla halvempi huomenna.

Innostus keksiä luoda uutta huomista jatkuu alkusyksyn. Mutta innon ja epätoivon vuorovetojen pitkittyessä yritykset alkavat väsymään uusien ratkaisujen ja tapojen keksimisessä. Mitään ei tunnu saatavan maaliin, vaikka jotain hyvää keksisi. Taantuman riski alkaa lopulta näyttää todelliselta.”

 

Ajatusten laukaisualusta

Skenaariot rakentuivat kahden työsession aikana. Ensimmäisessä tavoittelimme pitkää listaa erilaisista suunnista, joihin ihmisten ja yritysten toiminta sekä laajempi kansantalouden kuva saattaisi muuttua. Toisessa sessiossa puristimme vaihtoehtoiset muutossuunnat relevanteiksi akseleiksi sekä luokittelimme pitkän listamme ilmiöt kartalle.

Nelikenttä sisältöineen ei pyri olemaan kaiken kattava tulevaisuuksiemme selitys. Pelkästään tämän päälle rakennettavat toimialakohtaiset suuntimat olisivat sisällölle enemmän kuin vain vivahteita. Skenaariot toimivatkin yhtenä lähtöasetelmana syvemmälle sukeltaville pohdinnoille.

Mitä sinä toisit skenaarioihin lisää tai minkälaisena näet tulevan syksyn? Miten muokkaisit niitä oman toimialasi näkökulmasta? Jätä kommenttisi LinkedIn-keskusteluun. Saat paluupostissa muidenkin kommenttien pohjalta päivittämämme version.

Millaisia ajatuksia sinulla heräsi? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Roope Ruotsalainen
CEO