Työntekijäkokemus on jumissa Maslowin portailla

Työntekijäkokemus, Asiakaskokemus, Liiketoimintarelevanttius

Erinomainen työntekijäkokemus mahdollistaa erinomaisen asiakaskokemuksen toteutumisen. Näin meille on EX+CX -kuplassa uskoteltu.

On myös toimialoja, joissa työtyytyväisyys paikoittain viistää pohjamutia, mutta asiakaskokemus on riittävän hyvä. Esimerkiksi asiakaspalveluammateissa väkinäisen hymyn voi vääntää kasvoille ja toimia teknisesti kohteliaasti. Kuitenkin heittäytyminen ja empatian kautta asiakkaan maailmaan eläytyminen vaatii myös työntekijäkokemukselta enemmän.

Elämme maailmassa, jossa merkityksellisyyden kaipuu heijastuu myös työpaikoille. Ihmiset haluavat kokea itsensä arvokkaaksi, he haluavat tehdä työkseen asioita, joilla on merkitystä heille. Entistä suurempi joukko myös pystyy tekemään työnsä suhteen valintoja.

Vaikka ”purpose” lienee yksi markkinoinnin uusi P, työntekijäkokemus on kuitenkin noussut keskeiseen rooliin sieltä, missä sille voi näyttää välittömän liiketoimintahyödyn: aloilla, joissa kilpailu koulutetusta ja kokeneesta, osaavasta työvoimasta on suurin. Erityisesti osa IT-alan toimijoista on onnistunut valjastamaan työntekijäkokemuksesta kilpailukeinon rajallisilla työntekijämarkkinoilla.

Huipussaan oleva työntekijätyytyväisyys, laajemmin katsottuna erinomainen työntekijäkokemus on tavoite, jolle jokainen yritysjohtaja voi vähintään eettisestä näkökulmasta nyökytellä. Arjessa työntekijäkokemus voi kuitenkin jäädä muiden asioiden jalkoihin. Yrityksen, joka taistelee olemassaolostaan, on haastava keskittyä korkeammilla tarvetasoilla oleviin aiheisiin, vaikka aihetta olisi.

Ihmiselämästä tuttu tarpeiden pyramidi kääntyy myös liiketoiminnan näkökulmaan. Raja-aidat vaiheiden välillä eivät ole jyrkkiä, mutta muistuttavat miten erilaisissa tilanteissa yritykset arkeaan vaeltavat.

Me haluamme uskoa, että työntekijäkokemus on tärkeä jokaisessa hetkessä. Ei ainoastaan pyramidin huipulla. On erinomainen lähtökohta, että megatrendit, esimerkiksi vastuullisuus ja merkityksellisyys, ovat puolellamme. Mutta niin kauan, kun myyminen on vaikeampaa kuin rekrytoiminen, tarvitsemme vahvoja näyttöjä tueksemme. Jotta työntekijäkokemuksen potentiaali voidaan valjastaa todella käyttöön, sen pitää olla kytköksissä asiakaskokemukseen. Se on reitti, jota kautta työntekijäkokemuksen liiketoiminta-arvo voidaan näyttää toteen.

Roope Ruotsalainen, CEO [email protected], 040 735 5557

Tutustu myös alkuperäiseen blogiin tarveportaista: The Hiearchy of Corporate Needs.

Roope Ruotsalainen
CEO