Alma Ajo

Vetovoimainen nimi ja arvolupaus uudelle palvelukokonaisuudelle

Uuden yrityskaupan myötä Alman ajoneuvopalveluista on muodostunut merkittävä ajoneuvojen markkinapaikkojen ja tukipalvelujen kokonaisuus, joka palvelee laajaa asiakaskuntaa: ajoneuvoja ostavia ja myyviä tahoja, sekä yrityksiä että kuluttajia. Tahtotilana oli muodostaa yhteinen käsitys uuden palvelukokonaisuuden merkityksestä asiakaskunnalle, kirkastaa asiakkaille tulevaisuudessa tuotettava arvo ja kiteyttää tämä yksikön yhteiseksi arvolupaukseksi.   

Asiakkaan tavoite ja haaste  

Alma Media osti Nettixin maaliskuussa 2021 ja vahvisti kaupan myötä asemaansa strategisesti tärkeillä autoilun ja liikkumisen toimialoilla muodostaen markkinapaikkojen, medioiden sekä autoilun järjestelmien kokonaisuuden.  

Uusi ajoneuvopalveluiden kokonaisuus koostui useasta vahvasta brändistä, osin päällekkäisistä palveluista ja se palvelee laajaa asiakaskuntaa. Tahtotilana oli kirkastaa markkinajohtajan asema uudessa palvelukokonaisuudessa ja määritellä johdonmukainen ja vetovoimainen kokonaisuus, joka on looginen sekä ymmärrettävä niin asiakkaille, kumppaneille kuin almalaisille.   Tavoitteena oli  

  • ymmärtää mikä tekee palvelukokonaisuudesta asiakkaiden näkökulmasta lähestyttävän ja kiinnostavan, 

  • määritellä ymmärryksen pohjalta liiketoimintaa tukeva arvolupaus  

  • ja nimetä palvelu yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi.  

Yhtä tärkeää lopputulemien lisäksi oli osallistaa koko Alman Liikkumisen yksikkö kehittämiseen ja muodostaa yhteinen näkemys siitä mitä tarvetta palvelukokonaisuus tulevaisuudessa täyttää.    

Matkan kuvaaminen

Työ rakentui asiakaskeskeisyyden, analyyttisyyden ja osallistamisen varaan. 

1. Nykytilan ja tahtotilan selvittäminen

Selvitimme nykytilaa, liiketoiminnan tahtotilaa ja määrittelimme tarjooman keskinäistä suhdetta sisäisten avainhenkilö-haastattelujen avulla

2. Asiakasymmärryksen muodostaminen

Ajoneuvopalveluiden asiakkaita haastattelemalla syvensimme ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja motiiveista.

3. Iteratiivinen työskentely

Teimme työtä tiiviissä yhteistyössä projektiryhmän kanssa. Kehittämistyöhön osallistimmekattavasti eri palvelualueita ja koko yksikkö pääsi mukaan suunnittelemaan työn onnistunutta arkeen vientiä erilaisissa työpajoissa.

4. Työn lopputulemat

Liikkumisen yksikölle muodostui kirkastunut kuva palvelukokonaisuudesta markkinassa ja yhteinen ymmärrys asiakkaan arvostamista asioista: erottautumistekijöistä, joilla rakennetaan tulevaisuuden kilpailuetua.

Yksikkö ja palvelukokonaisuus nimettiin paremmin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi ja toimintaa ohjaava arvolupaus kiteytettiin yhteisen tarinan muotoon.

”Arvolupaustyö haastoi uuden organisaatiomme vetämään yhteen ja sanoittamaan ratkaisujemme asiakashyödyt ja erottautumistekijät. Työtä taustoitettiin mm. asiakkaiden ja avainhenkilöiden haastatteluin sekä workshopeissa. 

Arvolupaus ja sen kanssa koostettu branditimantti toimii meillä käytännössä strategian jatkeena. Se tuo esiin painotuksia, joita vasten peilaamme tekemistämme. Mitä priorisoimme pystyäksemme ylittämään asiakkaidemme odotukset jatkossakin? Koko henkilöstön kytkeminen määrittelyyn oli onnistunut ratkaisu. Olemme jatkaneet työtä tiimeittäin ja pohtineet, miten jokainen toteuttaa ja viestii asiakashyötyjä omassa työssään teknisessä kehityksessä, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa ja myynnissä.” 

- Mia Bonetti, Markkinointipäällikkö 

Asiakas

Alma Consumer, Autoilun ja liikkumisen liiketoiminta-alue

Toimiala

Marketing, Communications & Media

Työn tyyppi

Brand strategy
Change enablement
B2B

Vuosi

2021

Asiakkaan kuvaus

Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvä yhtiö. Suomessa liiketoimintaan kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksillle ja ammattilaisille.
Suomessa tunnetuimpia brändejä ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalveluja ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.