Altia

Altia Need Wheel - kokoava innovaatioalusta

Experience platforms, Experience design, Change enablement, B2B, B2C

Haaste

Altialla on tahtotila luoda uusia tuotekonsepteja ja innovaatioita, jotka pohjautuvat vahvasti kuluttajien tarpeisiin, sekä paljon ymmärrystä eri tuotekategorioiden tarpeista. Tieto on kuitenkin ollut hajallaan lukuisissa eri lähteissä.

Altia halusi käyttöönsä innovaatiotoimintaa ohjaavan työkalun, joka kiteyttää inspiroivasti, helposti ja kattavasti syvällisen ymmärryksen kuluttajan tarpeista. Näin työkalu tukee suoraan innovaatioiden front end -prosessia ja tuo kuluttajien tarpeet innovaatioiden keskiöön.

Ratkaisu

Olennaista oli tunnistaa Altialle ja tuleville innovaatioille relevantit tarpeet ja oikea tapa saada tieto tukemaan prosessia. Kokosimme sen mitä jo tiedetään, tunnistimme aukkokohdat, rikastimme ymmärrystä ja “tulevaisuus-testasimme” sen.

Lopullinen validoitu, liiketaloudellisesti relevantti työkalu syntyi Design Sprinteissä.

Metodologiat:

  • Implementation Audit & Insight Audit sisältäen seuraavat osa-alueet:

  • Olemassa oleva tieto

  • Tiedon rikastaminen

  • Tulevaisuuden tarpeet

  • Validoitu tarveviitekehys

  • Design Sprintit

Lopputulemat

Visuaalinen ja inspiroiva Innovaatiotyökalu tukemaan innovaatioiden front end -prosessia. Mukana

  • Altia Need Wheel – Altian oma, validoitu tarveviitekehys

  • Tunnistetut liiketoiminnalle relevanteimmat tarpeet ja niiden alatarpeet inspiroivasti kuvattuina sekä tarpeiden koot validoituina eri markkinoilla

  • Ohjeet ja inspiraatioesimerkit, kytkennät mm. kohderyhmäajatteluun

  • Lopputulos visualisoituna inspiroivaksi ja helpoksi käsikirjaksi sekä innostavaksi videoksi

Oli upeaa huomata miten olemassa olevaa ymmärrystä hyödyntämällä ja rikastamalla syntyi uusi validi viitekehys, joka todella inspiroi ideoimaan ja kehittämään mutta myös tutustumaan kuluttajiin entistä syvällisemmin.

- Milla Sorsakivi, Altia

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

Altia

Työn tyyppi

Experience platforms, Experience design, Change enablement, B2B, B2C

Asiakkaan kuvaus

Altia on pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 359,6 miljoonaa euroa vuonna 2019, ja yhtiö työllistää noin 650 ammattilaista. Altian osake on listattu Nasdaq Helsingissä.