Alva

Brändistrategian uudistaminen ja asiakaskokemuksen yhteiskehittäminen

Brand strategy, Brand design, Branded experiences, Experience design, Change enablement, Internal comms, B2B, B2C

Haaste

Jyväskylän Energian uudet strategialinjaukset edellyttivät brändin uudelleensuuntaamista ja terävöittämistä. Hyvä brändistrategia on johtamisen työkalu, joka antaa koko henkilöstölle inspiroivan ja asiakaslähtöisen suunnan. Se luo pohjan, joka ohjaa strategian toteuttamista, mm. asiakaskokemusta, viestintää ja tuotekehitystä. Muutostyössä onnistuminen vaatii yhdessä tekemistä ja sitoutumista - ja myös jatkuvaa ymmärrystä asiakkaista, markkinoista ja muutosvoimista.

Ratkaisu

Brändistrategia muotoiltiin johdon työpajoissa, joissa asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmat kulkivat mukana koko matkan. Samaan aikaan osallistimme sekä yrityksen sisäiset ”iskuryhmät” että joukon avainsegmenttien asiakkaita mukaan tarjoaman ja asiakaskokemuksen uudistustyöhön.

Onnistuakseen uudistuminen vaati vielä laajemman sisäisen osallistamisen tekemään brändimuutos ja halutun asiakaskokemuksen todeksi. Uuden brändin, Alvan, lanseeraus ajoitettiin niin, että sisäinen sitouttaminen ja muutostyö ehdittiin saada riittävän pitkälle.

Lopputulemat

  • Uudelleenmääritelty brändihierarkia

  • Brändin kilpailuedut toiminnan tasolla määriteltyinä, kiteytettynä bränditimanttiin

  • Henkilöstön sitouttaminen muutokseen, mm. työkalut esimiehille tiimien ja henkilöstön osallistamiseen

  • Uusi nimi Alva ja brändin visuaalinen identiteetti

  • Asiakkaan kokemuspolku

  • Alvan asiakaslupaus

  • Alvan strategian mittaamisen malli

Pidimme Franklyn tavasta kytkeä liiketoimintastrategia, brändi ja asiakaskokemus tiiviisti yhteen. Bränditimantti on ollut meille erittäin hyvä työkalu, joka vaikuttaa aidosti moneen eri prosessiin ja toimii yhteisenä punaisena lankana läpi uudistusmatkan.

- Merja Heinonen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Alva-yhtiöt

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

Alva

Työn tyyppi

Brand strategy, Brand design, Branded experiences, Experience design, Change enablement, Internal comms, B2B, B2C

Asiakkaan kuvaus

Alva (ennen yhteistyötämme Jyväskylän Energia) on vesi- ja energiapalveluiden tarjoaja Jyväskylän alueelta. Alva tarjoaa vesi- ja energiaratkaisuja valtakunnallisesti, osin kansainvälisestikin. Alva on osa sähkönmyyntiin keskittyvää energiapalveluyhtiötä, Väre-ryhmää. Ryhmään kuuluvat myös Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy.