Digivisio 2030 -hanke

Korkeakoulujen digitaalinen tulevaisuus

Haaste

Digivisio 2030 on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille ja parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti. Kyseessä on pitkäjänteinen, vuoteen 2030 saakka ulottuva hanke, jossa rakennetaan pysyviä korkeakoulujen yhteisiä palveluja. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen 38 korkeakoulua, jotka ovat sitoutuneet kehittämään yhdessä Suomesta joustavan oppimisen mallimaan pitäen oppijan edun kaiken kehittämisen keskiössä. 

Projektin tavoitteena oli päästä jaettuun yhteisymmärrykseen korkeakoulujen tulevaisuuden toimintaympäristöstä, korkeakouluihin kohdistuvista muutostarpeista ja Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteista.  

Skenaariotyön avulla tarkennettiin tavoitetilaa visiosta kohti tulevaisuuden käytännön ratkaisuja ja päivitettiin olemassa olevaa tiekarttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Ratkaisu

Franklyn tehtävänä oli tuottaa näkemystä korkeakouluihin kohdistuvista muutostarpeista, tuoda esille tulevaisuuden oppijan näkökulmaa sekä luoda yhteinen kaikkia Suomen korkeakouluja sitouttava vahva visio.  

Fasilitoimme kolmen työpajan sarjan. Työpajoihin oli kutsuttu kaikkien Suomen korkeakoulujen rehtorit ja opetuksesta tai koulutuksesta vastaavat vararehtorit, sekä hanketoimiston työntekijöitä, yhteensä noin 80 henkilöä.  

Työ alkoi kartoittamalla korkeakoulujen näkemystä erilaisista tulevaisuuden skenaarioista, joiden kautta päästiin luomaan yhteistä valittua tulevaisuuden visiota. Toimme skenaariotyöpajoihin oivaltavia tehtäviä ja syötettä, joiden avulla korkeakoulujen rehtorit ja vararehtorit keskustelivat yhteistyöhön liittyvistä strategisista kysymyksistä ja valinnoista.  

Lopputulemana tuotimme tarinallistetun visiokuvauksen, jonka avulla korkeakoulut voivat yhdenmukaisesti viestiä Digivisiosta: merkittävimmistä toimintaympäristössä vaikuttavista muutosvoimista, yhdessä valitusta suunnasta, mahdollisuuksista ja yhteisestä matkasta. 

Vision lisäksi tuotimme keskeisimpien kysymysten osalta yhteenvedot työpajoista ja syötettä Digivisio 2030 tiekarttaan.  

”Yhtä tärkeää kuin skenaariotyön lopputulos oli itse prosessi; kaikkien korkeakoulujen tuominen yhteen keskustelemaan tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Frankly fasilitoi keskusteluja asiantuntevasti ja perehtyi myös korkeakoulutusta koskeviin ajankohtaisiin ja tuleviin muutosvoimiin.” 

”Korkeakoulujen johdon yhteinen käsitys Digivisiosta ja sen tavoitteista on kirkastunut. Visiotyön myötä kasvanut keskinäinen luottamus tukee hankkeen etenemistä ja luo pohjaa Digivision myötä rakentuville palveluille ja ratkaisuille.”

 - Sakari Heikkilä, hankepäällikkö, strategiset muutokset -työpaketti

Asiakas

Digivisio 2030 -hanke

Toimiala

Education,
Not-for-profit

Työn tyyppi

Visio,
Skenaariotyö,
B2B

Vuosi

2021

Asiakkaan kuvaus

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin.