Fortum

Viestinnän organisaatiomuotoilu

Organisation design, change design

Lähtötilanne

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen.

Digitalisaatio, nopeatempoisuus ja jatkuva läsnäolo, asiakas- ja sidosryhmäkeskeisyys sekä muut globaalit muutosvoimat kasvattavat myös viestinnän muutospaineita. Kymmenessä maassa toimivan Fortumin viestinnän tahtotilana oli uudistaa viestinnän toimintatapoja, taitoja ja lopulta tapaa, jolla Fortum kommunikoi.

Ratkaisu

1. Muotoilu: malli tavoitetilasta

Muotoilumenetelmät valikoituivat viestinnän tulevaisuuskuvan suunnittelussa keskeiseen rooliin. Uudet tavat toimia juurtuvat organisaatioon nopeammin, kun ihmiset luovat ne itselleen, yhdessä oivaltamalla. Parhaimmillaan muutosten läpivienti alkaakin jo suunnitteluvaiheesta.

Tulevaisuuden tavoitetilan muotoilu rakentui viiden vaiheen kautta. Ensimmäinen ja toinen vaihe keskittyivät luomaan viestinnän merkityksen ja roolin sekä sen eri palvelukokonaisuudet ja hahmottelemaan erilaisia työskentelymalleja. Ensimmäisissä vaiheissa viestinnän koko organisaatiolla sekä sisäisillä sidosryhmillä oli keskeinen rooli. He osallistuivat työskentelyyn sekä laajemmissa työpajoissa, että online-ryhmätöillä.

Kolmannessa ja neljännessä vaiheessa tavoitetilan ja palvelukokonaisuuksien ympärille muotoiltiin organisaation rakenteet, ideaaliroolit sekä niiden ideaalikompetenssit. Vaiheet toteutettiin ydintiimin sekä viestinnän johdon vauhdikkaina sprintteinä. Koko tiimille tehdyllä kompetenssien itsearvioinnilla luodattiin nykytilaa ja tunnistettiin kehityskohdat. Lopulta viidennessä vaiheessa analysoitiin implementoinnin riskit sekä rakennettiin tiekartta toteutukselle.

2. Valmennukset:

Uuden toimintamallin valmistuttua muotoiltu tavoitetila toiminnallistettiin useassa vaiheessa. Matka kohti uusia toimintatapoja käynnistyi koko viestinnän yhteisestä kickoff-päivästä. Joukko kiinnostuneimpia koulutettiin edistämään design thinking- ja sprinttiajattelua sekä uusia työtapoja. Heitä myös tuettiin seuraavien kuukausien aikana klinikka-sessioissa sekä valmentamalla heitä työpajojen fasilitointityöhön.

Viestinnän toimintatapojen uudistaminen oli kokonaisuus, jossa yhdistyi muotoilua sekä arkeen pureutuvia valmennuksia.

”Hyvin toteutetut digitaaliset työpajat mahdollistivat, että viestijämme seitsemästä maasta pääsivät aktiivisesti osallistumaan uudistuksen suunnitteluun ja samalla suunnitteluprojekti saatiin vietyä vauhdilla läpi. Onnistumisen kannalta osallistaminen oli erittäin tärkeää.” - Kati Suurmunne, Vice President Group Communications

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

Ota yhteyttä frankly-tiimiin

Asiakas

Fortum

Työn tyyppi

Organisaatiomuotoilu

Asiakkaan kuvaus

Fortum on energiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum tarjoaa myös asiantuntijapalveluita energia-alan yrityksille sekä ratkaisuja järkevien energiavalintojen tekemiseen.