Humana

Brändistrategia yhtenäistämään kulttuuria

Brand Strategy, Responsibility and Purpose, Change Enablement

Haaste

Sosiaali- ja hoiva-alalla toimiva ruotsalaisomisteinen Humana on ottanut Suomesta merkittävää jalansijaa yritysostojen kautta. Nyt tavoitteena on tuoda kaikki kaikki yhtiöt yhteen, luoda yksi yhteinen Humana-kulttuuri ja näin ottaa askel seuraavalla tasolle.

Humanan kantava ajatus on, että olemalla houkuttelevin työnantaja alan parhaille ammattilaisille luodaan myös edellytykset alan parhaalle asiakaskokemukselle ja liiketoiminnan menestykselle. Kunnianhimoisena tavoitteena on muuttaa keskustelua koko toimialaan liittyen.

Halusimme, että brändistrategia tukee työnantajamielikuvan rakentamista ja näimme franklyssä kumppanin, joka strategian luomisessa ja kiteyttämisessä voisi auttaa yhdessä henkilöstömme kanssa

Riina Kirmanen, Humanan markkinointijohtaja.

Ratkaisu

Humanan ammattilaiset toimivat monimuotoisessa verkostossa, jossa palvelun maksaja (julkinen sektori) on eri kuin palvelun kohde (käyttäjäasiakkaat). Lisäksi päätöksiin vaikuttavat lukuisat erilaiset tahot, kuten käyttäjäasiakkaiden omaiset. Johtaminen ei näin ollen voi perustua ylhäältä annettuun ohjeistukseen vaan toimintaa ohjaavat periaatteet ja raamit on luotava yhdessä, henkilöstöä osallistaen ja sitouttamalla.

Brändistrategian kirkastamiseksi haastattelimme laajamittaisesti humanalaisia eri yksiköistä ja organisaatiotasoilta sekä asiakkaita eri tyyppisistä organisaatiosta. Yhteistä näkemystä  syvennettiin sisäisten workshoppien kautta. Tätä kautta tunnistimme, millaiset elementit vaikuttavat toimialalla sekä asiakas- että henkilöstökokemukseen. Seuraavassa vaiheessa toimme kvantitatiivisen kyselytutkimuksen kautta painokertoimet asioille: kuinka tärkeänä asian eri elementit koettiin erilaisissa henkilöstö- ja asiakasryhmissä, eri yksiköissä ja tiimeissä.

Asiakasnäkemystä hyödyntäen ja omaa henkilöstöä monipuolisesti osallistaen syntyi innostava näkemys yhteistä tahtotilasta mutta myös sinne pääsyn vaatimuksista. Seuraava vaihe onkin konkreettisten toimintasuunnitelmien rakentaminen sekä muutosmatkaa tukevan johtamis- ja mittaamismallin suunnittelu. "Yhteistyö franklyn kanssa synnytti laajaan tutkimukseen perustuvan yhteisesti jaetun tulevaisuuden tahtotilan. Samalla rakensimme osallistavaa toimintatapaa, mikä tukee toimeenpanoa ja kasvatti sitoutumista heti työn alkumetreiltä. Innostava päämäärä sitoo humanalaisia yhteen!", Anu Kallio, Humanan toimitusjohtaja iloitsee.

Asiakas

Humana

Toimiala

Healthcare

Työn tyyppi

Brand Strategy,
Responsibility and Purpose,
Change Enablement

Vuosi

2021

Asiakkaan kuvaus

Humana on toiminut Suomessa vuodesta 2016 alkaen Arjessa Oy:n kautta. Arjessan juuret ulottuvat vuoteen 2010, ja sen vanhin lastensuojeluyksikkö Namikan Pienryhmäkoti on perustettu vuonna 1925. Coronaria Hoivan palvelut tulivat osaksi Humanaa vuoden 2019 huhtikuussa. Humanan tavoitteena on rakentaa Suomeen laadukas ja kattava sosiaali- ja hoivapalveluita tuottava kokonaisuus.