K-Citymarket

K-Citymarket: Neuro asiakasymmärryksen syötteenä

Branded experiences, Experience design, B2C

Haaste

K-Citymarketilla oli haaste. Käsissä oli tutkimuskysymys, johon eri asiakasryhmät vastaavat yhteiskunnan paineesta rationaalisesti hyvin samankaltaisesti. Totuuden hetkellä he eivät kuitenkaan toteuta sanomansa mukaista käyttäytymistä.

Halusimme selvittää tämän tutkimuskysymyksen sisällä eri tekijöiden alitajuntaiset voimasuhteet niin K-Citymarketin lojaaleissa kuin potentiaalisissa asiakkaissa.

Ratkaisu

Perehdyimme ensin tutkimusalueen viimeisimpiin teoreettisiin tutkimuksiin sekä löydöksiin. Tämän pohjalta teimme EEG-aivojen sähkökäyrämittauksen 30 lojaalille sekä 30 potentiaaliselle asiakkaalle. Syvensimme EEG:n tuomia löydöksiä kontekstuaalisilla syvähaastatteluilla.

Metodologiat:

  • Desktop-analyysit olemassa olevista tuoreista teoreettisista viitekehyksistä aiheen tiimoilta

  • Työpajatyöskentely löydettyjen teemojen priorisoimiseksi

  • Aivokäyrä EEG-tutkimus

  • Kontekstuaaliset syvähaastattelut K-Citymarketeissa

Lopputulemat

Lopputulemana saimme esiin eri asioiden alitajuiset painoarvot kiinnostavuuden ja paneutumisen suhteen tutkimuskysymyksen sisällä. Ymmärrämme erot nykyasiakkaiden ja potentiaalien välillä sekä saimme suhteutettua teemat myös tärkeimpiin kilpailijoihin nähden. Hankkeen lopputulemana syntyi myös laadullista syötettä tutkimuskysymyksen sisällä olevien osa-alueiden kehittämiseksi.

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

K-Citymarket

Työn tyyppi

Branded experiences, Experience design, B2C

Asiakkaan kuvaus

K-ruokakauppojen ketjuja ovat K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market ja Neste K -liikenneasemat. K-Citymarket on suomalainen moderni hypermarket. Jokaisessa K-Citymarketissa toimii kauppiasyrittäjä. Suomessa on tällä hetkellä 81 K-Citymarketia.