Kesko

K-ruokakauppojen brändien kirkastus

Branded strategy, branded experience, B2C

Haaste

Jokainen ihminen on erilainen, siksi jokainen K-Kauppakin on erilainen. K-ryhmän tavoitteena on rakentaa K-ruokakauppojen brändeille, K-Marketille, K-Supermarketille ja K-Citymarketille selkeät, toisistaan poikkeavat ja merkityksellisyydestä ponnistavat brändipositiot.

Todellisiin asiakastarpeisiin nojaavan brändiportfolion avulla, K-ryhmä pystyy tarjoamaan vaihtoehdon mahdollisimman monelle suomalaiselle.

Ratkaisu

Selvitimme, miten kuluttajat kokevat asioinnin K-ruokakaupoissa. Määritimme yhdessä asiakkaiden kanssa asioinnin ajurit ja tarkastelimme olemassa olevan datan avulla niiden toteutumista erilaisissa kauppatyypeissä. Tätä kautta kristallisoimme kunkin ketjun tulevaisuuden erottautumistekijät. Koska työ tehtiin yhtenä kokonaisuutena, pystyimme rakentamaan optimaaliset brändipositiot niin ketjujen kuin koko portfolion näkökulmasta.

Metodologiat:

  • Trendianalyysi ja benchmarkit

  • Kvalitatiivinen onlinekeskustelu ajureiden löytämiseksi niin Suomessa kuin valituilla kansainvälisillä edelläkävijämarkkinoilla

  • Kvantitatiivinen kansallinen näkymä brändiulottuvuuksien validoimiseksi

  • Olemassa olevien pitkäikäisten datalähteiden analyysit yhtenevässä viitekehyksessä

Lopputulemat

Brändistrategia pyrkii ennen kaikkea linjaamaan strategisella tasolla K-ruokakauppojen asiakkaille näkyviä keskeisiä arvoja ja toimintamalleja, joiden avulla haluttu brändi eli asiointikokemus voidaan elää todeksi.

Hankkeen tärkeimpänä lopputulemana syntyi määritys kunkin ketjun omaleimaiselle asiointikokemukselle: mikä on kunkin K-ruokakaupan merkityksellisyys eli oikeutus olemassaoloon, miten löydetyt kilpailuetutekijät eletään arjessa todeksi ja mitä kilpailussa erottelevaa hyötyä brändit tuottavat asiakkailleen. Samaan aikaan K-ruokakauppojen visuaalinen identiteetti uudistettiin tukemaan uutta valittua brändipositiota yhdessä one-teamina hasan & partnersin kanssa.

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

Kesko

Työn tyyppi

Brand strategy, Branded experiences, B2C

Asiakkaan kuvaus

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1.800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Valko-Venäjällä.