K-ryhmä

K-ryhmä suuntaa tulevaisuuteen strategisella segmentoinnilla – yhteinen kieli tukemaan asiakaskeskeisyyttä

Experience design, B2C

Haaste

Asiakaslähtöisen strategian toimeenpanon vauhdittamiseksi K-ryhmässä nähtiin välttämättömänä luoda yhteinen kieli puhua asiakkaista. Tavoite oli myös rakentaa ensimmäinen sekä päivittäistavara-, rauta- että autoliiketoimintoja yhdistävä työkalu johtamaan kokonaisvaltaista asiakaslähtöistä kehittämistä ja toimintaa.

Ratkaisu

Tavoitteemme oli yhdessä rakentaa validoidut ja helposti toimeenpantavat K-asiakassegmentit. Projektin kivijalkana oli kuluttajatarpeiden tunnistaminen suomalaisissa edelläkävijäkuluttajissa ja lopuksi validoivasti koko väestössä. Huomioimme K:n eri liiketoiminnoille relevantit liikkumiseen, kotiin ja ruokaan liittyvät tarpeet, joista rakentui matkan aikana vankka ydin segmentointiin.

Projektin kriittisimpiä vaiheita oli saada segmentit luotua Plussa-dataan niin, että ne selittävät käyttäytymistä, avaavat uusia näkymiä potentiaaliin sekä mahdollistavat mielekkäitä strategisia valintoja. Käyttöönottovaiheessa segmentit herätetiin henkiin myös tarinoittamalla ne ja kuvaamalla niiden potentiaali eri näkökulmista – innostavaksi työkaluksi organisaation kaikille tasoille.

Lopputulemat

K-asiakassegmentit ovat nyt Keskolle yksi keskeinen strategisen suunnittelun ja uuden potentiaalin tunnistamisen työkalu. Segmentit ovat aktiivisessa operatiivisessa käytössä ja tukevat toimintojen muuttumista asiakaskeskeisiksi. Ne toimivat myös tulkintakehikkona jatkuvasti lisääntyvälle muulle asiakasymmärrykselle helpottaen tiedon omaksumista. Segmentit toimivat pian myös pohjana ymmärtää syvemmin koko K-asiakaskokemusta.

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

K-ryhmä

Työn tyyppi

Experience design, B2C

Asiakkaan kuvaus

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1.800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Valko-Venäjällä.