Kaleva Media

Kaleva-mediakonsernin asiakaslähtöinen visio ja strategia

B2B, B2C

Haaste

Kalevalla on yli sadan vuoden historia Oulun ja Pohjois-Suomen merkittävimpänä mediatalona. Konsernin strategiatyössä haluttiin muodostaa yhteinen, eteenpäin katsova ja henkilökunnan jakama visio, joka antaa suunnan konsernin ja liiketoimintayksiköiden kehitykselle. Lisäksi vision pohjalta rakennettiin viiden vuoden päähän tähtäävä konsernitason tiekartta. 

Ratkaisu

Kaleva valitsi strategiatyötä tukemaan tiimin, jossa oli erilaisia taustoja: Frankly Partnersin sekä kaksi itsenäistä konsulttia.

Asiakaslähtöisen strategiatyön kaksi fundamenttia kulkivat läpi projektin:

  1. Onnistuneessa strategiatyössä sitoutuminen muutoksiin alkaa jo työn aikana. Uuden suunnan tulee innostaa sekä tuoda yhteenkuuluvuutta. Henkilökunta, erilaisilla taustoilla, oli hyvin vahvasti mukana strategiaprosessin eri vaiheissa.

  2. Tulevaisuuskuvan piirtäminen ei voi olla vain yksi markkina-analyysien tahdittama vaihe, vaan tulevaisuutta pitää elää läpi strategiaprosessin. Megatrendit, tulevaisuuden areenat, asiakkaiden muuttuva maailma sekä asiakkaiden odotukset teemoihin kytkeytyvine suunnittelutehtävineen kulkivat läpi projektin kerryttäen yhtenäistä kuvaa tulevaisuuden suunnasta.

Lopputulemat

Lopputuloksena syntyivät asiakaskeskeisen strategian elementit: 

  • Asiakaslähtöinen liiketoiminnan visio palvelemaan tulevaisuuden asiakkaita (kuluttajat ja b2b) - yhdessä henkilöstön kanssa rakennettuna

  • Ohjenuorat nykyisten liiketoimintojen suunnille ja valinnoille

  • Roadmap ja business-caset siitä, minkälaiset liiketoiminnan avaukset kuljettavat Kalevaa kohti visiota vuoteen 2022 mennessä

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

Kaleva Media

Työn tyyppi

B2B, B2C

Asiakkaan kuvaus

Kaleva Media on mediatalo, sisältöjen ja vaikuttamisen yhtiö. Kaleva Mediaan kuuluu viisitoista paikallisjulkaisua Pohjois-Suomessa. Julkaisujen lisäksi Kaleva Media tarjoaa valtakunnallisia markkinointipalveluita, kuten vaikuttaja- ja digimarkkinointia.