Kesko

Keskon markkinoinnin ja viestinnän prosessien audit

Branded experiences, Experience design, Change enablement, B2C

Haaste

Kesko on isossa muutoksessa kohti asiakaskeskeistä liiketoimintaa. Markkinoinnilla ja viestinnällä on keskeinen rooli tämän muutoksen läpiviennissä.

Kesko käynnisti markkinointia ja viestintää sekä niiden liiketoiminnallisia rajapintoja koskevan auditointihankkeen. Hanke koski kaikkia Keskon strategisia liiketoiminta-alueita (päivittäistavara, rakentaminen ja talotekniikka sekä auto).

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa kokonaiskuva markkinoinnin ja viestinnän prosesseista ja rakenteista asiakaskeskeisyyden näkökulmasta sekä suunnitella niiden keskeiset kehityskohdat. 

Ratkaisu

Selvitimme kolmen liiketoiminta-alueen osalta markkinoinnin ja viestinnän rakenteiden ja prosessien nykytilan. Tunnistimme keskeiset kehityskohteet Keskon strategiseen tahtotilaan peilaten.

Metodologiat

  • Kolmen liiketoiminta-alueen koko markkinointi- ja viestintähenkilökunnan osallistaminen online-alustalla kehityskohteiden tunnistamiseen

  • Avainhenkilöiden haastatteluiden kautta syväymmärryksen rakentaminen keskeisistä kehityskohteista

  • Kompetenssikartoitus online-itsearviona

  • Strategiatyö ja desktop-analyysit nykytilan kuvaamiseksi sekä suositusten rakentamiseksi

Lopputulemat

Hankkeen tärkeimpinä lopputulemina syntyi vahva näkemys sekä konkreettiset etenemissuositukset siitä, miten organisaatio saadaan toimimaan asiakaslähtöisesti. Rakensimme kuvan prosessien ideaalitilasta sekä haasteista, jotka siihen kehittymistä estävät.

Prosesseja analysoitiin sekä kehityskohteita rakennettiin kolmivaiheisen viitekehyksen ympärille:

  1. Strategia ja asiakasymmärrys

  2. Operatiivinen tehokkuus

  3. Operatiivinen tuloksellisuus

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

Kesko

Työn tyyppi

Branded experiences, Experience design, Change enablement, B2C

Asiakkaan kuvaus

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1.800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Valko-Venäjällä.