Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto

Kokeilukulttuuri kehittää opiskelijakokemusta

Pienilläkin teoilla voi olla valtava vaikutus asiakaskokemukseen. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on todistanut sen tuomalla ketterää kokeilukulttuuria osaksi opettajien arkea.

Asiakkaan tavoite ja haaste

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opiskelijan hyvä kokemus opinnoissa on tärkeää. Sen on todettu edistävän niin opinnoissa onnistumista kuin opettajien työtä. Työtä opiskelijakokemuksen eteen on tehty jo pitkään. Pari vuotta sitten aihe nostettiin pöydälle uudenlaisella, asiakaskeskeisellä otteella palvelumuotoilun näkökulmia hyödyntäen. Tuolloin työn tuloksena rakentui kehitystyön pohjaksi opiskelijapolku, joka auttoi avoimen yliopiston henkilöstöä tunnistamaan opiskelijakokemuksen vahvistamiseen liittyvät mahdollisuudet ja tarvittavat toimenpiteet. Niihin tarttumalla on mahdollista kehittää toimintamalleja tukemaan matkaa kohti yhä opiskelijaystävällisempää avointa yliopistoa.

Luonnollinen jatko opiskelijapolun kehittämiselle oli mahdollisuuksiin tarttuminen. Se tapahtui nopeiden kokeilujen avulla. Kokeiluissa henkilöstöstä koostunut pioneerijoukko vei ideat konkreettisesti avoimen yliopiston arkeen kahdessa aallossa ja mittasi niiden vaikuttavuutta opiskelijakokemukseen.

Pienet kokeilut eivät suinkaan tarkoittaneet vähäpätöisiä kokeiluja kuten saavutetuista tuloksista näkyy. Opiskelijakokemuksen parantaminen on kirjattu strategiaamme ja nämä kokeilut veivät strategian suoraan käytäntöön.

- Jukka Lerkkanen, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja

Lähestyminen

Työ käynnistyi valitsemalla sekä opiskelijapolun että avoimen yliopiston oman pedagogisen kehitysryhmän teemoja opiskelijakokemuksen kehittämiseen. Pioneerijoukko valitsi omat pilotoitavat teemat kahteen erilliseen kokeiluaaltoon ja suunnittelivat niiden pohjalta kokeiluille sisällön, tavoitteet ja vaikuttavuuden mittarit. Kokeiluaaltojen lopussa kävimme läpi kokeilujen tulokset pioneerijoukon kesken.

Opiskelijapalautteen ja pioneerien kokemusten perusteella kokeilut arvioitiin sen mukaan, sopivatko ne laajempaan käyttöön Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, voitaisiinko niitä jatkokehittää tai tulisiko kokeilu hylätä. Osa kokeiluista pääsi jatkoon ja ne näkyvät avoimen toiminnassa jo tälläkin hetkellä. Onnistumisen ilosanomaa on myös jaettu henkilöstön kesken ja hyviä tuloksia tuoneita kokeiluja laajennettu. Ja kuten kokeiluihin kuuluu, osan kohdalla todettiin, että siirrymme kokeilemaan seuraavaa asiaa.

”Pitkin prosessia franklyn Riikka Tanner painotti, että epäonnistuminen on epäonnistuminen vain silloin, jos siitä ei opita. Eli meillä oli lupa kokeilla sellaisiakin asioita, joiden onnistumisesta ei ollut etukäteen mitään takeita. Riikan ja Daria Stigmanin tapa vetää prosessiamme määrätietoisesti oli perin ammattitaitoista ja motivoivaa”, toteaa projektipäällikkö Maarit Viljakainen avoimesta yliopistosta.

Ratkaisu

Projektin aikana seurasimme kokeilujen vaikuttavuutta usealla ulottuvuudella:

  • Opiskelijakokemus

  • Opettajakokemus

  • Avoimen yliopiston tulos

Opiskelijat olivat luonnollisesti mukana kokeiluissa – niin opiskelijan kuin palautteen antajan rooleissa. Testattuja toimenpiteitä koettiin hyödyllisiksi, esimerkkinä palaute järjestetystä ryhmäpalautetilaisuudesta:

"Kiitos hyvästä ryhmätilaisuudesta! Siitä oli tosi paljon hyötyä. Vaikka opiskeluja on jo takana, niin silti sitä tukea ja neuvoja tarvitaan."

Kokeiluihin osallistuneiden pioneerijoukon jäsenten kommentit toimintatavoista ovat ilahduttavaa luettavaa:

”Kollegoiden ideoita ja ajatuksia on aina kiva kuulla yli oppiainerajojen. Tällaiseen ei koskaan ole liikaa aikaa."

”Hyvin pieni toimenpide voi olla vaikuttava toimenpide! Tämä ajatus voisi madaltaa eri toimintamallien käyttöönottoa.”

Sekä opiskelijoiden ja opettajien positiiviset kokemukset kokeiluista näkyvät konkreettisesti myös kurssien suorituksissa. Pilottihankkeessa mukana olleiden kurssien suoritusasteet kasvoivat keskimäärin 25 % verrattuna edellisen lukuvuoden suorituksiin.

Havaintona kokeiluista todettiin myös, että yhteisöllisyyden vahvistaminen ja keskustelun käyminen opiskelijoiden kanssa lisää myös opettajan motivaatiota ja vahvistaa kokeilukulttuuria. Kokeilukulttuuri kaikkiaan pääsi jatkoon avoimen yliopiston toiminnan tavoissa.

Asiakas

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Toimiala

Education

Työn tyyppi

Change enablement
B2C
Customer experience

Vuosi

2021-2022

Asiakkaan kuvaus

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa kaikille avoimen mahdollisuuden opiskella laajempia opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä kursseja. Avoimessa yliopistossa on kursseja ja kokonaisuuksia kymmeniltä eri tieteenaloilta ja opiskelutahti on räätälöitävissä opiskelijan halujen ja tarpeiden mukaan.
JYU avoimen yliopiston opintoja tarjoavat myös useat yhteistyöoppilaitokset eri puolilla Suomea.