NRC Group

Yrityskaupan jälkeinen brändityö

Brand strategy, Responsibility & purpose, Creative storytelling, Change enablement, Internal comms

Haaste

VR Group myi VR Track -liiketoiminnan norjalaiselle NRC Groupille. Yrityskaupan myötä NRC Groupista tuli suurin raiderakentaja ja yksi suurimmista infrastruktuurin rakennus- ja kunnossapitoyrityksistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 

Uudessa tilanteessa NRC Group tarvitsi ymmärryksen yhteisestä brändistrategiasta yhteisen suunnan johtamiseksi. 

Ratkaisu

Yhteistyö alkoi brändistrategian rakennustyön käynnistämisellä tiiviissä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa. Kiteytimme brändin ydintä ja viestinnän elementtejä sisäisen ja ulkoisen sidosryhmäviestinnän pohjaksi. Työn tukena toimi osana brändin kirkastustyötä tehty brändin visuaalisen identiteetin audit.

NRC Groupin tulevaan liiketoimintastrategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin ankkuroitu brändistrategia luotiin hyödyntäen kilpailija-analyysia, avainhenkilöhaastatteluita, henkilöstötutkimuksen antia, työpajatyöskentelyä, digitaalista yhteistyöalustaa ja luovaa kirjoitustyötä.

Yhteistyössä NRC Groupin kanssa syntyi pohja sidosryhmälähtöiselle brändin kiteytykselle: jaettu pohjoismainen tarina, kuvaus historiasta tähän päivään, brändin kulmakivet, yrityksen missio ja visio, esittelylause ja -teksti, arvojen sanoitus, brändiviestinnän ydinviestit ja tone of voice -ohjeisto.

Yrityskaupan jälkeinen brändityö antoi yritykselle lähtökohdat yhteisen, pohjoismaisen brändin ja viestinnän luomiselle.

Asiakas

NRC Group

Toimiala

Real estate & construction

Työn tyyppi

Brand strategy, Responsibility & purpose, Creative storytelling, Change enablement, Internal comms

Vuosi

2019

Asiakkaan kuvaus

NRC Group on pohjoismaiden johtava raideinfra-alan toimija, joka luo ja kunnossapitää ihmisiä ja yhteiskuntaa liikuttavaa infraa. Yritys tarjoaa laaja-alaisesti palveluita koko infrastruktuurin elinkaarelle Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yrityksen tavoite on olla tulevaisuuden infra-alan halutuin yhteistyökumppani ja työnantaja. Oslon pörssissä listatun konsernin kasvu on ollut merkittävää perustamisvuodesta 2011 lähtien.