Sanoma

Työkalu kuluttajan ostopolkuun kiinnittymiseen

Kuluttajan ostopolkua on kuvattu lukemattomilla tavoilla. Mikään mallinnus ei ole täydellinen, mutta silti asiakaspoluista voi saada merkittäviä hyötyjä. Kuluttajatutkimuksella ja olemassa olevien mallien analyysillä tuotimme Sanoma b2b:lle konkreettisen työkalun, jota hyödyntämällä mainostajat pystyvät kiinnittymään asiakkailleen merkityksellisiin hetkiin Sanoman tarjoamien ratkaisujen kautta. 

Asiakkaan tavoite ja haaste​​ 

Sanoma b2b:n tavoitteena on tarjota mainostaja-asiakkailleen oivaltavaa kohderyhmäymmärrystä ja tätä kautta tavoittaa oikeat kuluttajat oikeissa hetkissä. Franklyn kanssa toteutettujen toimialaluotausten kautta on syntynyt pohja kuluttajien ostokäyttäytymisen perusteellisemmalle tarkastelulle eri toimialoilla. Käänsimme tutkimusymmärryksen työkaluksi, jonka avulla Sanoma b2b palvelee eri toimialojen mainostaja-asiakkaita entistä tehokkaammin.  

”Franklyn toteutus ostopolun kuvauksesta ei ole pelkkä tutkimus, joka lisää asiakasymmärrystä vaan työkalun avulla pääsemme käymään yhdessä markkinoijan kanssa läpi, mitä muutos tarkoittaa juuri heille.” 

- Projektin vastaava, Sanoma B2B

Lähestymisemme

1. Desktop-työ: Keräsimme yhteen ymmärryksen erilaisista ostopoluista, niiden eduista ja puutteista. Loimme hypoteesit vaihtoehtoisista malleista. 

2. Testaus: Testasimme hypoteesimalleja Sanoma b2b:n avainhenkilöiden kanssa erityisesti hyödynnettävyyden näkökulmasta. 

3. Iteraatio: Rikastimme mallinnuksia kuluttajien arkeen kiinnittyvillä haastatteluilla kvalitatiivisin menetelmin. 

4. Validointi: Toteutimme yhdessä Sanoma b2b:n kanssa mallin kvantitatiivisen validoinnin väestöä edustavalla tutkimuksella. 

5. Lopputulema: Viimeistelimme mallinnuksen arjessa palvelevaksi konkreettiseksi työkaluksi. 

Tulokset

Ennen

Monia erilaisia tapoja kuvata ja puhua asiakaspoluista, ei yhtenäistä tapaa hyödyntää. 

Jälkeen

Yhtenäinen, yhteiskehitetty ja validoitu ostopolkutyökalu eri toimialojen palvelemiseen. 

”Digitalisaation vauhdittumisen ja koronan myötä kuluttajien ostokäyttäytyminen on isossa murroksessa ja samalla markkinoijat haluavat ymmärtää, mihin suuntaan kuluttajien käyttäytyminen muuttuu. Pystyäksemme auttamaan omia asiakkaitamme tekemään vaikuttavampaa markkinointia, meidän on luonnollisesti ymmärrettävä heidän asiakkaiden käyttäytymistä ja käyttäytymisen muutosta aiempaa syvällisemmin.”  

- Projektin vastaava, Sanoma B2B

”Frankly on auttanut meitä ymmärtämään isoja megatrendejä eri näkökulmista aiemminkin. Nyt ostopolkutyökalun myötä Frankly on haastanut ja haastamme myös itseämme ottamaan käyttöön uusia tapoja hyödyntää dataa ja asiakasymmärrystä.” 

- Projektin vastaava, Sanoma B2B

Asiakas

Sanoma

Toimiala

Marketing, communications & media

Työn tyyppi

Branded experiences,
Change enablement,
B2B

Vuosi

2022

Asiakkaan kuvaus

Sanoman mediat Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfolio mahdollistaa kumppaneille markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Sanoma toimii yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistää lähes 5 000 ammattilaista.