SATO

Asiakasvetoinen SATO selvitti Asukkaan matkan

Experience design, B2C

Haaste

SATO on määritellyt toimintansa lähtökohdaksi asiakasvetoisuuden.  SATO haluaa palvella asiakkaitaan jatkuvasti monipuolisemmin ja paremmin, ja tämä onnistuu ymmärtämällä asiakkaita yhä paremmin.

SATO halusi selvittää, millainen on asukkaan matka SATO-kotiin ja miten matkaa voidaan entisestään sujuvoittaa?

Ratkaisu

Keskustelimme suomalaisten vanhempien kanssa muuttuvasta vanhemmuudesta, Ymmärrys SATOn asukkaan matkasta rakennettiin monipuolisin metodein hyödyntäen sekä SATOn aiempaa tietoa että uusia tutkimuksia.

Yksi osa hankkeesta toteutettiin innostavan mobiilipäiväkirjan avulla, kun SATO kutsui omia asunnon hakijoitaan mukaan tutkimukseen kertomaan kokemuksistaan.

Lopputulemat

Tulokset tuovat SATOlle lisää tietoa siitä, millaisilla käytännön keinoilla asunnon hakemisen prosessia, asiakasviestintää ja -palvelua voidaan edelleen parantaa asukkaan matkan eri vaiheissa.

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

SATO

Työn tyyppi

Experience design, B2C

Asiakkaan kuvaus

SATO Oyj on yksi Suomen suurimmista vuokranantajista ja asuntosijoitusyhtiöistä. SATOn omistuksessa on yhteensä noin 25 893 vuokra-asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.