Suomen Yrittäjät

Vahvempi järjestö jäsenten tarpeille rakentuvalla palvelulupauksella

Brand strategy, Change enablement

Haaste

Yrittäjien tavat ja tarpeet ovat murroksessa mikä loi muutospainetta Suomen Yrittäjien toimintaan ja tapaan puhutella nykyisiä ja potentiaalisia jäseniä. Osana strategiatyötään järjestö tunnisti tarpeen luoda uusi palvelulupaus, joka

  1. kiteyttää arvon, jota järjestö jäsenilleen luo ja

  2. ohjaa ja nopeuttaa sisäistä toimintatapojen muutosta. 

Palvelulupaustyön tavoitteena oli sekä jäsenmäärän kasvattaminen että etenkin passiivisimmin järjestötoimintaan suhtautuvien nuoret kaupunkilaisyrittäjien osuuden lisääminen.

Ratkaisu

Jotta palvelulupaus voisi tuoda Suomen Yrittäjät lähemmäs jäseniään ja kiihdyttää sisäistä muutosta, lupauksen täytyi pohjata syvään jäsenymmärrykseen ja tutkittuun tietoon. Vastaavasti halusimme varmistaa, että itse palvelulupaus puree jäsenistöön testaamalla prototyyppejä lupauksesta ennen lopullisen lupauksen valintaa.  Työmme koostui neljästä päävaiheesta

  1. Loimme alustavia hypoteeseja jäsenten tarpeista, niiden muutossuunnasta ja jäsenyyteen vaikuttavista arvoajureista käymällä kaikki aiemmat jäsentutkimukset läpi

  2. Haastattelimme nuoria kaupunkilaisyrittäjiä (sekä jäseniä, jäsenyydestä luopuneita että potentiaalisia jäseniä) jotta ymmärsimme, mitä rooleja yrittäjäjärjestöllä voi olla murroksessa olevassa yrittäjäkentässä. Tämän pohjalta loimme seitsemän vaihtoehtoista alustavaa palvelulupausta.

  3. Validoimme haastattelujen pohjalta luodut hypoteesit ja testasimme alustavia palvelulupauksia kattavalla kyselytutkimuksella (N = 800). Näin saimme kuvan, miten kattavasti eri palvelulupausaihiot vetosivat sekä jäseniin että potentiaalisiin jäseniin. 

  4. Muotoilumenetelmiä hyödyntäen ja (läpi prosessin) Suomen Yrittäjien henkilökuntaa osallistaen viimeistelimme uuden palvelulupauksen - “Parannamme yrittäjän arkea”.

Uusi palvelulupaus “Paranamme yrittäjän arkea” on saanut myönteisen vastaanoton. Uudistettu palvelulupaus on käynnistänyt laajan sisäisen muutostyön, joka koskee niin esimerkiksi palvelukehitystä, jäsenetuja kuin uutta viestintätyyliä.

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

Suomen Yrittäjät

Työn tyyppi

Brand strategy, Change enablement

Asiakkaan kuvaus

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Järjestön tavoitteena on tehdä Suomesta paras paikka yrittää parantamalla yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita.