Tieteentekijöiden liitto

Tieteentekijöiden liitto uudistuu: ”On siirryttävä kohti palveluorganisaatioita”

Experience design, Change enablement, B2C

Haaste

Tieteentekijöiden liitossa havahduttiin alaa ravistelevaan muutospaineeseen. Yleinen trendi alalla on, että ammattiliittojen jäsenyydestä ei koeta lisäarvoa, vaan liitosta erotaan tai liitytään ainoastaan työttömyyskassan jäseneksi.

Tieteentekijöiden liitto havahtui ilmiöön ennen kuin se realisoitui laskevana jäsenmääränä ja ryhtyi aktiivisiin toimiin. Tieteentekijöiden liitossa haluttiin kasvattaa jäsenymmärrystä ja löytää keinoja, joilla liitto voi parhaiten tukea jäseniään koko heidän työuransa ajan.

Ratkaisu

Tieteentekijöiden liitto selvitti yhdessä franklyn kanssa jäsenistönsä asenne- ja arvomaailmaa, elämäntyyliä sekä odotuksia palvelutarjonnalta kyselytutkimuksen avulla maaliskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1023 liiton jäsentä.

Lopputulemat

Uudistimme Tieteentekijöiden liiton jäsensegmentoinnin ja loimme sille tarveperusteisen mallin alalle perinteisen ikäryhmiin tai työpaikka-asemaan perustuvan mallin sijaan. 

Tutkimuksessa tieteentekijöiden jäsenistössä korostui halu työhyvinvointia tukeviin palveluihin ja uraohjaukseen. Myös liiton tiedepoliittinen edunvalvonta nähtiin tärkeänä. Jäsenistö kertoo olevansa valmis maksamaan siitä, että Tieteentekijöiden liitto valvoo heidän etuaan korkealaatuisen tieteen säilymisessä ja tutkimusten mahdollistamisessa.

Mikä teidän tarpeenne on? Jutellaan lisää!

frankly-tiimi

Asiakas

Tieteentekijöiden liitto

Työn tyyppi

Experience design, Change enablement, B2C

Asiakkaan kuvaus

Tieteentekijöiden liitto on kaikkien tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen parissa työskentelevien ammattiliitto. Liittoon kuuluu 15 jäsenyhdistystä, joissa on yli 7000 jäsentä.