Asiaa asiakaskeskeisyydestä

Mitä käy päätöksenteolle, kun ihmiset eivät halua palata enää toimistolle? 

Franklyn tuoreen suomalaisten kuluttajien arkea luotaavan tutkimuksen* mukaan 26 % toimistotyöläisistä haluaisi työskennellä jatkossa täysin etänä. Suosio nousee tasaisesti vastaajan iän myötä. 35 % haluaisi työskennellä 1-2 päivää toimistolla ja muutoin etänä. Vain 9 % suomalaisista haluaisi työskennellä pelkästään toimistolla. Luvut ovat korkeita, joten on kiinnostavaa pohtia mitä kaikkea etätyö tarkoittaa työpaikkojen arjessa ja erityisesti päätöksenteossa. 

Virtuaaliset palaverit ja työpajat ovat tulleet monelle tutuiksi ja niillä on osin huonokin kaiku. Mielestäni perusteettomasti.   

 Psykologinen turvallisuus yhdistää toimivia tiimejä

2012 Google tutki Aristoteles-projektissaan yli 180 tiimiä selvittääkseen minkä takia toiset ryhmät menestyvät toisia paremmin. Selvisi, että parhaiten suoriutuvia tiimejä yhdisti psykologinen turvallisuus. Ryhmän sisällä jokainen sai äänensä kuuluviin, uusia ideoita ei torpattu ja kysymyksen esittäjiä ei katsottu vinoon. Muina menestyksen mahdollistajina tunnistettiin toimivat aikataulut, tiimijäsenten roolitus, merkityksellisyyden tunne työstä tai sen tuloksista. Lisäksi tehdyllä työllä oli selkeitä vaikutuksia tai se sai muutoksia aikaan.

Miksi online-työpaja toimii?

Työpajoilla on erilaisia päämääriä: jakaa tietoa, innostaa, osallistaa, sitouttaa, kerätä syötteitä, tehdä linjauksia, sulkea näkökulmia pois. Yhä itsenäisemmässä työarjessa työpaja voi olla myös foorumi, jossa irrottautua nykyhetkestä ja ideoida tulevaa. 

Vaikka toisten näkeminen on jo arvo sinänsä, ilman selkeää tavoitetta ja suunnitelmaa on työpaja ajanhukkaa. Fyysisesti läsnä järjestettävässa työpajassa osallistuja saattaa jo paikalle saapumalla luoda itselleen tunteen, että hommat on jo tavallaan tehty. Muutama post-it lappu seinälle ja sitten onkin melkein valmista. 

Online-työpajassa ihmiset ovat tutussa ja turvallisessa ympäristössä, kuten omassa kodissaan. Kun läsnäolon arvo ei itsessään vielä riitä, vaatimustaso nousee kuin itsestään. Online-työpajoille luonteenomaista on, että ihmiset on jaettu pienempiin ryhmiin, he keskustelevat vuorollaan, kuuntelevat toisten argumentit. Yhteinen online-alusta mahdollistaa näkökulmien kirjaamisen valmiiksi digitaaliseen muotoon. Näihin on helppo myöhemmin palata. En usko, että parhaat ajatukset syntyvät spontaanisti hetkessä. Siksi työpaja, missä muodossa se toteutuukaan, on hyvä alustaa ajatuksia herättävällä tavalla ennen varsinaista tilaisuutta.

Hyvin suunnitellulla ja fasilitoidulla online-työpajalla sekä Googlen tutkimuksessa tunnistetuilla hyvän tiimin onnistumisen edellytyksillä on yhtäläisyyksiä.

Toki liika on liikaa: palaveriputkessa kotitoimistolta operoiva tietotyöläinen ei varmasti saa itsestään parasta irti. Vaihtuva ympäristö tekee aivoille hyvää ja suosittelen kyllä sinne toimistollekin välillä palaamaan. Silti, online-palavereissa ja työpajoissa on paljon hyvää. Siispä väitän, että päätöksenteolle käy vallan hyvin.

*The Next New -näkemys perustuu laajaan aineistoon kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja tilastoja. Näkemystä on validoitu suomalaista väestöä edustavilla tutkimuksilla kolmesti vuonna 2020, kerran vuonna 2021 ja nyt tuoreeltaan maaliskuussa 2022 (N = 1039 vastaajaa). 

The Next New pureksii kuluttajakentän muutosta brändeille relevanteiksi insighteiksi ja toimenpiteiksi. Tämä oli yksittäinen nosto tutkimuksen laajasta annista. Jos haluat, voit kerätä yrityksesi keskeiset avainhenkilöt koolle kuulemaan tuoreita tuloksia ja keskustelemaan juuri teidän yritykselle keskeisimmistä havainnoista.