Organisaatiomuotoilulla asiakasarvo arkipäiväksi – LaaS tässä erinomaisena apuna

Organisaatioihin kohdistuu jatkuvia kehitystarpeita toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa sekä strategioiden päivittyessä. Muotoilun toimintatapa tuo henkilöstön ja asiakkaiden tarpeiden syvällisen ymmärtämisen sekä yhdessä kehittämisen mukaan kehittämiseen. Organisaatiomuotoilussa matka on aina yhteinen ja varsinainen muutos tapahtuu arjen pienissä teoissa. LaaS on erinomainen tuki muutosten konkretisointiin ja todeksi elämiseen.

Maslow’s pyramid in B2B: The Hierarchy of Corporate Needs

Maslow’s classic hierarchy of needs is known to us all. Given the disambiguation of his theory, we all know that self-actualization hardly takes place in a desperate hunger. During my talks with clients, colleagues and acquaintances hearing their valued opinions on forthcoming times I recognized that corporate needs turns also into that well-known pyramid.

”Uusi normaali” edellyttää kaikilta yrityksiltä uudenlaista organisaatiota – hasan-ryhmä muuttuu

hasan & partners Group päivittää organisaatioonsa ja jakaa koko ryhmän toiminnot kahteen entistä tiiviimpään kokonaisuuteen. Toinen tiimi kehittää asiakasymmärrys-, design- ja comms-kompetenssejä, toinen keskittyy luovaan tarinankerrontaa ja teknologiaan. Yhtiö uusii myös johtoaan, kun hasan & partners Groupissa pitkään työskennellyt Eka Ruola jättää yrityksen.