Muuttuva maailma pakottaa myös Tieteentekijöiden liiton uudistumaan: ”On siirryttävä kohti palveluorganisaatioita”

Ammattiliittoihin kuulumiselta vaaditaan yhä enemmän merkityksellisyyttä itselle. Tieteentekijöiden liiton jäsenille akateemiseen yhteisöön kuuluminen on erityisen tärkeää ja jäsenistölle arvoa tuottavaa. Tämä ilmeni Frankly Partnersin tekemästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin jäsenistön asenne- ja arvomaailmaa sekä viitoitettiin liitolle tie kohti palvelullisempaa organisaatiota.

Brändi liiketoiminnan johtamisen välineenä

Suomea on pidetty markkinoinnin ja brändien kehitysmaana, erityisesti suomalaisten itsensä mielessä. Onneksi tämä ajattelu alkaa olla mennyttä aikaa. Nyt valtaosa jo katsoo, että brändien pitää toimia johtamisen välineenä ja tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. 

Mitä pitää ottaa huomioon, jotta voit siirtyä brändin johtamisesta brändillä johtamiseen? Lue lisää neljästä keskeisimmästä teemasta.

Strateginen asiakaskeskeisyys – avain tulevaisuuteen

”Strategisen asiakaskeskeisyyden tila Suomessa 2019” -tutkimuksemme tulokset julkistettiin kesäkuun alussa. Mukana oli hieno joukko asiakaskeskeisyydestä ja asiakaskokemuksesta kiinnostuneita yrityksiä ja johtajia. Tutkimustulokset vahvistavat, että suomalaiset yritykset ovat heränneet aiheen tärkeyteen, mutta todelliseen irtiottoon tarvittavat teot puuttuvat vielä usein.