Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!

:)

sulje

Tapahtui virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.

:(

sulje

Data Analyst

Data Analyst

Oletko tiedonjanoinen junior-data-analytiikkavelho tai -velhotar? Rakastat dataa, käytät Exceliä sujuvasti ja tunnet olosi kotoisaksi niin tutkimuslomakkeiden suunnittelun, lomakeohjelmoinnin kuin kvantitatiivisten tulosten analysoinninkin parissa. Sinulla on innostus ja kyky yhdistellä dataa erilaisista lähteistä ja tiivistää olennaiset löydökset selkeästi.

Tunnet kvantitatiivisen tutkimuksen periaatteet ja hallitset peruslomakeohjelmoinnin perusteet. Ymmärrät, miten tieto kerätään kuluttajapaneeleista. Tilastoanalyysiohjelmat (ennen kaikkea Excel ja SPSS, mahdollisesti OfficeReports) ovat sinulle tuttuja.

Sinulla ei välttämättä ole vielä kokemusta tutkimus- tai strategiayrityksessä toimimisesta, vaan saatat olla tällä hetkellä opintojesi loppusuoralla.

Haemme ensi sijassa tilastotieteen, tuotantotalouden tai vastaavan opintolinjan koulutuksen loppusuoralla olevaa tai vastavalmistunutta henkilöä, joka haluaa kehittyä yhdeksi parhaista data-analytiikkaan suuntautuneista mestareista. Tarjoamme monipuolisen ja nopeatempoisen työn nopeasti kasvavassa business designiin ja strategiatyöhön keskittyvässä yrityksessämme.

Toimit tutkimus- ja suunnittelijatiimimme osana tuoden löydöksiä ja nostaen esille asioita, joita viedään osaksi muuta työtämme. Emme edellytä asiakastyöhön suuntautumista emmekä myyntityötä roolissasi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteeseen [email protected]. Sisällytä mukaan tieto siitä, haetko ensi sijassa kokoaikaista vai osa-aikaista työtä (esimerkiksi opintojesi loppusuoralle).

Hakuaikaa on 24.5. saakka – mutta toimithan nopeasti, sillä paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä!

Lisätietoja antaa Business Director Anna Bäckström, [email protected] tai puh. 041 528 2548.

Frankly Partners on vuonna 2013 perustettu ja voimakkaasti kehittyvä Business Design -toimisto, joka auttaa yrityksiä kasvamaan vahvan asiakasnäkemyksellisyyden avulla. Tuomme asiakkaat liiketoiminnan, brändien ja palveluiden kehittämisen keskiöön. Lupauksemme on tuottaa asiakkaalle aidosti mitattavia muutoksia tekemisessä, johtamisessa ja tuloksissa. Tällä hetkellä meitä franklyjä on 25 – olemme mm. strategeja, business designereita, insight-ammattilaisia, etnografeja ja graafisia suunnittelijoita. Asiakkaitamme ovat mm. Kesko, Veikkaus, Otava-konserni, Otavamedia, VR, Tallink Group, Metsä Tissue ja Grano. Olemme osa hasan & partners Groupia, joka muodostuu seitsemästä yrityksestä Helsingissä, Tukholmassa ja San Franciscossa.

 

Privacy policy

PRIVACY POLICY

(Unofficial translation, original version available in Finnish and shall prevail)

This is Frankly Partners’s privacy policy based Personal Data Act (10 § and 24 §) and General Data Protection Regulation. Updated 22.05.2018.

1. Register holder

Frankly Partners Oy
Business ID: 22416330
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI
Tel: +358 424 6711
www.franklypartners.fi

2. Contact person

Kati Myrén
Frankly Partners Oy
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI
[email protected]

3. The purpose for the use of a register and content of the register

Personal data is used for the following purposes:

• recruitment processes
• improving services
• client matters
• analytics and profiling
• marketing
• newsletters and other communication
• surveys and opinion polls

Data subject shall not obliged to disclose the information mentioned in the prospectus, but a failure to provide certain personal information may cause the service provided by the controller to be partly unavailable.

The register holder can handle the following categories of information:

• basic personal information (name, birth date, gender, language, contact details, title, workplace)
• IP address
• profiles on social media
• client relations and information related to ordered services
• information relating to education, work experience and skills;
• if supplied: job application, resume, attachment files;
• job seeker´s information relating to job seeking process, LinkedIN-address ja profile information
• information relating to participation in a study, lottery or other rewards related to the study and information concerning deleting of information
• responses, photos and other materials related to studies as given by the person participating in the study
• other information needed for conducting the study

In addition, the register contains details of changes to the above mentioned data.

4. Basis of keeping the register

Personal information is processed based on the following rights in EU General Data Protection Regulation:

• consent of the data subject
• contract
• law
• legitimate interest

5. Regular sources of information, right to resist processing, automatic decision making and profiling

Personal data is collected from the data subject when the data subject uses the service and via email, telephone, social media, cookies, contracts, client meetings and in other situations where the client discloses personal data. Personal data can also be updated by obtaining appropriate data services from the companies and authorities providing them.

Registered personal data can also be collected from
• Research panel agencies
• Registers managed by clients provided with registered persons’ consent for their personal information to be used in market research
• Registered persons themselves when recruited for the study (e.g. online, social media)
• Registered persons themselves when participating in the study
• Personal data can also be collected and updated using the services of authorities and companies providing data

The user has the right, at any time, to oppose the automatic decision-making and profiling of personal data processing, unless the Controller can demonstrate that there is a substantial and well-founded reason for processing that overrides the rights, privileges and immunities of the data subject, or if it is for the purpose of building, presenting or defending a lawsuit. If the user objects to the processing of personal data for direct marketing, they may no longer be processed for this purpose. User profiling shall be based on their explicit consent.

6. Regular destinations of disclosed data and whether the data is transferred to countries outside the European Union or the European Economic Area

Personal data may only be transferred outside the territory of the Member States of the European Union or to the European Economic Area if the country concerned provides sufficient level of data protection. Information shall not be disclosed to third parties for any other purposes than service related processing.

7. Data protection principles and disclosure of information

A. Manual materials
Manual materials are kept in a locked space and are available only to those entitled to the materials.

B. Digitally stored data
The personal data contained in the register will be kept confidential. The use of the register is controlled by the controller in the organization and access to the personal register is restricted so that the information contained in the register stored in the computerized system is accessible and entitled to use only by the registrar’s employees who have the right to do so.

The computer system is protected by security software. Access to the system requires each user from the register to enter a username and password. The computer network and hardware in which the register is located are protected by a firewall and other appropriate technical measures such as encryption. Information on the website is protected by SSL or TLS 1.2 secure connection.

The processing of personal data can be outsourced to a third party, Frankly Partners Oy guarantees by contractual arrangements that personal data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation (2016/679) and other applicable laws in Finland.

More information on adequate data protection states can be found on the European Commission’s website: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

8. Right of access and realization of the right of access

Data subject has the right to check what information about them has been stored in the personal register.

Data subject must send an inspection as a separate signed document to:

Frankly Partners Oy
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI

OR by email to: [email protected]

9. Rectification and the realization of the rectification

The data subject has the right to influence their personal data processing.

The controller must rectify, erase or supplement personal data contained in its personal data file if it is erroneous, unnecessary, incomplete or obsolete as regards the purpose of the processing. The controller may also repair such information on their own initiative.

A claim shall be sent as a separate signed document to:

Frankly Partners Oy
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI

OR by email to: [email protected]

10. Duties of the controller, transferring rights of the data subject, right to be forgotten

The controller shall, without undue delay, either on its own initiative or at the request of the data subject, rectify, erase or supplement personal data contained in its personal data file if it is erroneous, unnecessary, incomplete or obsolete relating to the purpose of the processing. The registrar shall also prevent the spread of such information if the information may compromise the privacy of the data subject or his rights. Furthermore, the data subject has the right to data portability.

The controller shall notify the rectification to the recipients to whom the data have been disclosed and to the source of the erroneous personal data. The controller shall inform repair of data to the party whom the controller has disclosed or from which controller has received incorrect personal data. However, there is no duty of notification if this is impossible or unreasonably difficult.

Personal data shall only be retained as long as there is a valid purpose for the processing. When there is no valid purpose for processing, the data will be erased appropriately. The data subject has the right to withdraw consent for the processing of data. If the data subject withdraws consent, data subject may file a written request to the controller for the deletion of data, for which there is no other legitimate purpose for processing. The request must be presented in written form as a separate signed document and shall be sent to:

Frankly Partners Oy
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI

OR by email to: [email protected]

11. Supervisory authority

The data subject may bring the matter to the attention of the supervisory authority (Data Protection Ombudsman).

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Frankly Partners Oy:n Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 22.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Frankly Partners Oy
Y-tunnus: 22416330
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI
Tel: +358 424 6711
www.franklypartners.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja tietosuojavastaava

Kati Myrén
Frankly Partners Oy
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI
[email protected]

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin:

• rekrytointiprosessin toteuttamiseen
• palveluiden kehittämiseen
• asiakkuuksien ylläpitoon
• analysointiin ja profilointiin markkinatutkimuksissa
• markkinointiin
• uutiskirjeiden ja muun yhteydenpidon mahdollistamiseksi
• mielipide- ja markkinatutkimuksiin

Rekisteröidyn ei ole pakko luovuttaa selosteessa mainittuja tietoja, mutta tiettyjen henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, että rekisterinpitäjän tarjoama palvelu ei ole kokonaisuudessaan käytettävissä.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

• henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli, yhteystiedot, titteli, työpaikka)
• verkkoyhteyden IP-osoite
• profiilit sosiaalisen median palveluissa
• asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
• tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta
• mahdollinen työhakemus, ansioluettelo, liitetiedostot
• työnhakijan työnhakua koskevat tiedot, LinkedIn-osoite ja profiilin tiedot
• tieto henkilön osallistumisesta tutkimukseen, tutkimuksen arvontaan tai palkkiointiin sekä poistopyyntöjä koskevat tiedot
• henkilön tutkimuksen yhteydessä antamat vastaukset ja hänen tutkimustarpeisiin antamat valokuvat tai muut materiaalit
• muut tutkimuksen toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot

Lisäksi rekisterissä käsitellään edellä mainittujen tietojen muutostietoja.

4. Käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

• henkilön suostumus
• sopimus, jossa rekisteröity osapuolena
• laki
• rekisterinpitäjän oikeutettu etu

5. Säännönmukaiset tietolähteet ja rekisteröidyn oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn käyttäessä palvelua,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, evästeiden välityksellä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan päivittää hankkimalla asianmukaisia päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja voidaan kerätä myös
• Tutkimuspaneeleja hallinnoivilta yrityksiltä
• Tutkimuksen toimeksiantajan hallinnoimasta rekisteristä mikäli toimeksiantajan Frankly Partnersille toimittaman selvityksen mukaan henkilöt ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn mielipide- ja markkinatutkimuksissa
• Rekisteröidyltä itseltään hänen itse vastatessaan tutkimuksen rekrytointikutsuun esimerkiksi internetissä
• Rekisteröidyltä itseltään hänen osallistuessaan tutkimukseen
• Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää lain mukaisia henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
milloin tahansa vastustaa häntä koskevan henkilötietojen käsittelyn automaattista
päätöksentekoa ja profilointia, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen. Rekisteröidyn profilointi tulee perustua hänen nimenomaiseen suostumukseensa.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin palvelua tapahtuvaa käsittelyä varten.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen siirto

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla
ainoastaan tietoon oikeutetuille.

Digitaalisesti tallennetut tiedot
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on
rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään
sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin. Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL tai TLS 1.2 -suojatulla yhteydellä.

Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, Frankly Partners Oy takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja voimassaolevien EU-säännösten mukaisesti.

Lisätietoja riittävän tietosuojatason omaavista valtioista on saatavilla Euroopan Komission verkkosivuilta: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/adequacy/inde_en.htm

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Frankly Partners Oy
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI

TAI sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjä voi korjata tällaisen tiedon myös oma-aloitteisesti.

Rekisteröidyn vaatimus tulee lähettää erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Frankly Partners Oy
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI

TAI sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

10. Rekisterinpitäjän velvollisuudet, rekisteröidyn oikeus tietojen siirtoon ja rekisteröidyn oikeus tulla unohdetuksi

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai Rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa Rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa siirretyksi järjestelmästä toiseen.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin niiden käsittelylle on olemassa peruste. Kun käsittelylle ei ole perustetta, tiedot poistetaan asianmukaisella tavalla. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksensa voi rekisteröity esittää rekisterinpitäjälle pyynnön rekisteröityä koskevien tietojen poistamisesta, joiden käsittelylle ei ole muuta laillista perustetta. Pyyntö tulee esittää erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Frankly Partners Oy
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 HELSINKI

TAI sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

11. Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojaan koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi (tietosuojavaltuutettu).