Palvelumme

Brand design – toiminnallinen brändistrategia

Toiminnallinen brändistrategia konkretisoi yrityksen strategian ja antaa muutosjohtamiselle inspiroivan ja asiakaskeskeisen suunnan. Se on kiinteästi yhteydessä liiketoimintastrategiaan ja tavoitteisiin. Toiminnallinen brändistrategia kiteyttää sen, miten yritys tai brändi aikoo jatkossa olla kiinnostava ja asiakkailleen arvoa tuottava johdonmukaisesti kaikissa kohtaamispisteissä.

Lue lisää

Change design – organisaatiomuotoilu

Organisaatiomuotoilu auttaa yrityksiä tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeet ja uudet työn tekemisen tavat. Pysyvät ja kasvua luovat organisaation toiminnan muutokset syntyvät osallistamalla ja kokeilemalla vaihtoehtoisia malleja.

Lue lisää

CX & loyalty design – asiakaskokemuksen johtaminen, asiakasohjelmat ja uusi lojaliteetti

Asiakaskokemuksen johtaminen (CEM) edellyttää näkemystä yrityksen toimintakentän muutosvoimista ja trendeistä. Tarvitaan kirkas, yhteinen visio asiakaskokemuksesta ja sen tahtotilasta tulevaisuudessa.

Asiakasohjelmat voivat luoda lojaliteettia, mutta jos yritys haluaa olla asiakkaidensa toistuva valinta, sen on ymmärrettävä ymmärtää asiakkaan elämää, tarpeita, motivaatiotekijöitä ja arvoja – nyt ja tulevaisuudessa. Toimintatapojen, asiakkuuden hoitomallien ja asiakasohjelmien on oltava aidosti relevantteja ja juuri oikeissa hetkissä asiakaskäyttäytymiseen vaikuttavia.

Lue lisää

Future design – strateginen segmentointi ja uusi potentiaali

Strateginen segmentointi on tarvepohjaista ja asiakaskeskeisyyden päätyökalu. Ilman yhteistä kieltä puhua asiakkaista ei voi edistää asiakaskeskeisyyttä läpi koko organisaation.

Yritysten kyky vastata asiakkaiden todellisin tarpeisiin nousee asiakaskeskeisyyden aikakaudella kriittisimmäksi tulevaisuuden menestyksen elementiksi. Voittajia ovat ne, jotka kykenevät ennakoimaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita tavoilla, joita he eivät edes itse osaa odottaa.

Lue lisää

Human insight lab

Uskomme, että ihmisen käyttäytymisen syvällinen luotaus on avainasemassa, kun halutaan ymmärtää vaikkapa suhtautumista uuteen tuotteeseen tai palveluun tai mitä tahansa uutta ilmiötä. Meille on tärkeää ymmärtää ihmistä ja hänen käyttäytymistään myös kulttuurinsa jäsenenä.

Lue lisää