Asiakaskokemus ja palvelumuotoilu

Asiakaskokemus ja palvelumuotoilu

Asiakkaiden tarpeista muokataan strategiaa tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluita tuomalla yhteen asiakkaat, omat vahvuudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet.

Kehittääksemme ja muotoillaksemme asiakkaille merkityksellisiä palveluita meidän on tehtävä syväsukellus heidän maailmaansa ja nostettava pinnalle elämäntyylistä, arvoista ja tunteista kumpuavia tarpeita. Kukoistava liiketoiminta lähtee arvon tuottamisesta asiakkaalle. Tuomme yhteen asiakkaamme liiketoiminnan realiteetit sekä sen, mitä ihminen sisimmässään haluaa: miten tuottaa koettua arvoa asiakkaalle.

Asiakkaat ovat oman kokemuksensa asiantuntijoita

Me Frankly Partnersissa rakastamme dataa, mutta uskomme, että iso osa datasta ja informaatiosta on jo kerätty. Teemme lisätutkimuksia vain, jos niitä todella tarvitaan. Lisäksi hyödynnämme ketteriä ja monipuolisia mobiilityökaluja esimerkiksi etnografisessa havainnoinnissa.

Uskomme, että saadakseen aikaan toimintaa ja aitoja palveluinnovaatioita, tutkimusten ja analyysien on innostettava sekä osallistujia että yrityksen päätöksentekijöitä. Monipuoliset digitaaliset työkalumme auttavat jalkauttamaan uusia palvelumalleja suuriinkin organisaatioihin. Varmistamme, että näkemys oikeasti johtaa muutokseen.

Autamme asiakkaitamme mm.

  • asiakkaan ideaalin matkan ja kokemuksen määrittelyssä,
  • monikanavaisessa tuote- ja palvelukehityksessä,
  • asiakaslähtöisen organisaation kehittämisessä,
  • asiakkuuksien hoitomallien luonnissa,
  • asiakkuusohjelmien luonnissa ja
  • uusien palvelustrategioiden luonnissa.

Tutustu asiakaskokemukseen ja palvelumuotoiluun liittyviin projekteihimme täällä.