Change design – organisaatiomuotoilu

Change design – organisaatiomuotoilu

Miksi organisaatiomuotoilu?

Muutosten läpivienti vaatii aina toimintamallien ja -kulttuurin kehittymistä organisaatiossa, oli sitten kyseessä kokonaisvaltainen transformaatio kohti asiakaskeskeisempää toimintaa tai toiminnallisen brändistrategian toimeenpano. Muotoilumenetelmien avulla uudet tavat toimia juurtuvat organisaatioon, koska silloin ihmiset luovat ne itselleen, yhdessä oivaltamalla. Muutosmatka alkaa heti projektin ensiaskelista, joka viedään loppuun asti uusien toimintamallien käyttöönottoa tukien ja luoden muutoksen mukaisen mittariston. Organisaatiomuotoilussa matka on aina yhteinen ja varsinainen muutos tapahtuu arjen pienissä teoissa.

Miten organisaatiomuotoilua käytännössä tehdään?

Organisaatiomuotoilun projektit seuraavat tiettyä kaavaa, vaikka ne toteutetaan kuhunkin organisaatioon sopivalla tavalla. Organisaatiomuotoilussa on yleensä kolme + yksi -toteutusmalli:

  1. Nykytilan laaja-alainen ymmärrys eli nykyisten toimintamallien ja alan parhaiden käytänteiden tunnistaminen.
  2. Kulttuuri ja ihmiset, joka koostuu toivotun kulttuurin, tehokkaiden ja työtä tukevien työtapojen ja -mallien, osaamisten sekä työkalujen tunnistamisesta.
  3. Toimintamallin muotoileminen, kahdesta ensimmäisestä vaiheesta seuraa tavoiteposition asettaminen. Siihen pääsemiseksi muotoillaan uutta toimintamallia tukevat työtavat, osaamiset, tavoitteet ja mittaristo.
  4. Arjen tuki ja mittaaminen, muutos näkyy arjen teoissa ja sitä tuetaan ketterin tavoin, kuten sparraamalla, työkalu- ja työtapaklinikoilla, mikroteoilla sekä tietenkin seuraamalla oikeanlaisella mittaristolla.

Mihin prosessissa tulisi kiinnittää huomioita?

Organisaatiomuotoilussa on erityisen tärkeää, miten työtä tehdään. Siksi muotoilulle tyypilliset tavat toimia sekä menetelmät tukevat hyvää ja kestävää tapaa toteuttaa organisaatiomuotoilua. Näitä tapoja ovat mm.:

  1. Yhteiskehittäminen kaikkien toimijoiden välillä, jotta sitoutuminen tekemiseen on aitoa kaikkien osalta sekä kaikki näkökulmat tulevat huomioiduksi.
  2. Iterointi on tärkeää koko projektin ajan, jossa tavoitteena on luoda kestävä ja tuloksia tukeva malli. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjä kehittämisvaiheita toistetaan kunnes sopiva löytyy.
  3. Testaaminen, joka tarkoittaa uusien toimintamallien ja työkalujen ketterää kokeilua, jotta löydetään organisaatiolle juuri sopivat tavat ja mallit.

Me franklyllä puhumme myös Change Designista, miksi? Koska kyseessä on juuri tämän termin mukainen tekeminen – muutoksen muotoilua. Organisaatiomuotoilun läpivieminen on pitkä ja systemaattinen matka, joka on muutoksen läpiviemistä.

Miksi Frankly Partners?

Tiedämme tutkimusten ja kokemuksemme pohjalta, mistä tulevaisuuden asiakaskeskeiset organisaatiot rakentuvat ja miten niitä rakennetaan. Tuomme projekteihin mukaan muotoilumenetelmät, mutta ennen kaikkea innostusta ja vauhtia. Autamme toimeenpanemaan strategioita ja asiakaskeskeisiä toimintatapoja.

Kerromme mielellämme lisää referensseistämme, olethan yhteydessä:

Roope Ruotsalainen, CEO, [email protected], 040 735 5557

Outi Kinnunen, Head of Design, [email protected], 050 301 5069